“O duchu zákonů”. Prezentace překladu

Hana Fořtová představí v knihovně CEFRESu svůj český překlad knihy O duchu zákonů, a to při příležitosti vydání druhého dílu knihy nakladatelstvím OIKOYMENH.
Toto první vědecké vydání významného textu evropského myšlení dává  českému publiku poprvé přístup k vlastním poznámkám Montesquieua a k současnému kritickému poznámkovému aparátu.

Montesquieu, O duchu zákonů II., Obrana Ducha zákonů ; přeložila a poznámkami opatřila Hana FořtováPraha, OIKOYMENH, 2015, 584 s.

Kniha obsahuje druhý díl knihy O duchu zákonů (1748), jansenistickou kritiku z listu Nouvelles ecclésiastiques (1749), Montesquieuovu Obranu Ducha zákonů (1750), dále cenzorský posudek Sorbonny (1752) a Montesquieuovy Odpovědi a vysvětlení poskytnuté theologické fakultě (1753).

Překlad druhého dílu je pořízen z posmrtného vydání O duchu zákonů z roku 1757, které přejímají moderní francouzská vydání, překlad ostatních textů je pořízen podle nového vydání vydaného v rámci souborného vydání Montesquieuových děl. Překlad je doplněn vysvětlivkami, rejstříkem a poznámkou překladatelky. Žádný z těchto textů doposud česky nevyšel.

Kde: Knihovna CEFFRESu, Na Florenci 3, Praha 1.
Organizátoři: Hana Fořtová, CEFRES, OIKOYMENH
Jazyk: čeština

Stránka OIKOYMENH zde
Stránka Société Montesquieu zde

Jiné překlady Hany Fořtové:

  • J-P. Namont, Československá Kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914–1940), Academia, Praha, 2015, 564 s.
  • M. de Montaigne, O zvyku se šatit (Eseje I, 35), O spánku (Eseje I, 44) [De l’usage de se vêtir(Essais I, 35) ; Du dormir (Essais I, 44], in: Tahy, (2014), s. 86–94.
  • Korespondence Lva Thuna a Alexise de Tocqueville, in: H. Fořtová, D. Olšáková, Lev Thun – Alexis de Tocqueville, OIKOYMENH, Praha, 2011, s. 141–243.
  • Ch-L. de Montesquieu, O duchu zákonů I, OIKOYMENH, Praha, 2010, 378 s.
  • Ch-L. de Montesquieu, Projev o pohnutkách, které nás mají pobízet k vědám, in: Tahy, vol. 5–6 (2010), s. 109–113.
  • B. Constant, O antické svobodě ve srovnání se svobodou moderní, in: Reflexe, vol. 30 (2006), s. 77–97.