“The Spirit of the Laws”. Presentation of the Czech translation

Hana Fořtová presents her Czech translation of Montesquieu’s The Spirit of the laws at the CEFRES library, on the occasion of the publication of the last volume by Oikoymenh publisher.

The first scientific edition of this major text of the European thought gives way for the Czech audience to Montesquieu’s notes and to a contemporary critical commentary .

Montesquieu, O duchu zákonů II., Obrana Ducha zákonů ; přeložila a poznámkami opatřila Hana FořtováPraha, OIKOYMENH, 2015, 584 s.

The volume contains the translation of the second part of the Spirit of the Laws (1748, books XX-XXXI), a summary of the book from the jansenist journal Nouvelles ecclésiastiques (1749), Montesquieu’s Defence of the Spirit of the Laws (1750), Censorship proposition of Sorbonne’s Theological Faculty (1752) and Montesquieu’s Answers and Explications for the Sorbonne Theological Faculty (1753).

The second part of the Spirit of the Laws is translated from the post-mortem edition of the Spirit of the laws (1757), all other texts follow the new edition of Montesquieu’s complete works. Translation is accompanied by translator’s notes, explanatory notes and index. None of these texts was ever published in Czech language.

Where: CEFRES library, Na Florenci 3, Prague 1
Organizers: Hana Fořtová, CEFRES, OIKOYMENH
Language: Czech

See editor’s website
See also Société Montesquieu’ s website

Other translations by Hana Fořtová:

  • J-P. Namont, Československá Kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914–1940), Academia, Praha, 2015, 564 s.
  • M. de Montaigne, O zvyku se šatit (Eseje I, 35), O spánku (Eseje I, 44) [De l’usage de se vêtir(Essais I, 35) ; Du dormir (Essais I, 44], in: Tahy, (2014), s. 86–94.
  • Korespondence Lva Thuna a Alexise de Tocqueville, in: H. Fořtová, D. Olšáková, Lev Thun – Alexis de Tocqueville, OIKOYMENH, Praha, 2011, s. 141–243.
  • Ch-L. de Montesquieu, O duchu zákonů I, OIKOYMENH, Praha, 2010, 378 s.
  • Ch-L. de Montesquieu, Projev o pohnutkách, které nás mají pobízet k vědám, in: Tahy, vol. 5–6 (2010), s. 109–113.
  • B. Constant, O antické svobodě ve srovnání se svobodou moderní, in: Reflexe, vol. 30 (2006), s. 77–97.