Vydávání knih v novověké židovské Praze

Přednáška Olgy Sixtové (Univerzita Karlova, Praha) v rámci semináře Soudobé dějiny Židů, který pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a CEFRES ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR.

Místo: Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Čas: 17:00–18:30
Jazyk: anglicky

Kdo a jaké faktory ovlivňovaly výběr vydávaných knih v novověké židovské Praze? Stejně jako čtenáři i židovští nakladatelé (ve většině případů osoby odlišné od tiskařů) byli „dětmi svého věku“, a i když se občas snažili zavádět nové autory, nové myšlenky, nové žánry a nové vědomosti, vydávali vždy knihy zajímavé pro ně samotné, o kterých se domnívali, že je čtenáři ocení a zakoupí. Ačkoliv bylo vydávání zajisté posvátnou záležitostí, v první řadě zůstávalo záležitostí ekonomickou. I přes to se ale nakladatelé museli přizpůsobovat ideologii rabinátu, jehož zásahů si můžeme všimnout, pokud budeme zkoumat soubor paratextů a i tituly vydávané v průběhu času.

Většina knih vydaných v této době byla náboženského obsahu. Nakladatelé doufali, že se jim tak podaří veřejnosti předat duchovní hodnotu těchto textů, a tím uspíšit Vykoupení. Výběr textů, které měly vést k tomuto konečnému cíli, však byl individuální záležitostí. Díky tomu můžeme pozorovat odlišné sklony každého z nakladatelů, rozmanité oblasti zájmu různých sociálních skupin židovské komunity, a stejně tak i proměny spirituálních a intelektuálních dispozic v námi zkoumaném období.

Více o semináři zde.