Závěrečný seminář CEFRESu 2016/2017

Doktorandi, kteří v CEFRESu strávili akademický rok 2016/2017 představí během závěrečného semináře pokroky svých doktorských prací. Semináře se zúčastní členové nového týmu 2017/2018 a jejich kolegové z CEFRESu. Seminář naváže na přivítání nového doktorského týmu a doktorandů přidružených do CEFRESu, které se uskuteční ráno.

Místo a čas: Na Florenci 3, budova C, zasedací místnost, 3. patro, 14:00-17:30
Jazyk: anglicky

Program

14:00 Mátyás Erdélyi: Modernity, Capitalism, and Private-Clerks: The Philosophy of Money in Austria-Hungary

14:30 Filip Herza: Freak Shows and the Collective Body of Nation in Prague 1860s-1930s: The Concept of Disability and Nationalism Studies

15:00 Katalin Pataki: From Victims to Collaborators: the Dissolution Procedure of Mendicant Monasteries in the Hungarian Kingdom (1787-1793)

15:30 Přestávka

16:00 Chiara Mengozzi (postdoktorandka): Literary Animals: Thinking Beyond Human, Reading Against Allegory

16:30 Magdalena Cabaj: From Hermaphrodite Writing to Intersex Writing

17:00 Lara Bonneau: Fall and Ascent: Reading Warburg with Binswanger