Závěrečný seminář 2015-2016

Členové týmu mladých vědců CEFRESu se sejdou naposledy před letními prázdninami, aby mohli navzájem diskutovat své práce.
Kde: Národní 18, zasedací místnost, 7. patro

9h45-10h20 Giuseppe Bianco: From Paris to Prague and Back (1900-1937). The International Conferences of Philosophy Before and After World War I

10h20-10h55 Lara Bonneau: Light At the End of the Tunnel – On Aby Warburg’s Method

Pauza na kávu

11h10-11h45 Edita Wolf: Iudicium Between Concept and Metaphor 

11h45-12h20 Monika Brenišínová: The (16th Century Mexico) Architecture of Conversion. Problems and Responses

12h20-12h55 Perin Emel Yavuz: Elsewhere Right Here. The Non-Offical Artists’ Art of Worldmaking in Bratislava, 1960-80

Pauza na oběd

14h30-14h55 István Pál Ádám: Budapest Concierges in Changing Times 

14h55-15h30 Mátyás Erdélyi: The Case Study as a Methodological Tool in Habsburg History

Pauza na kávu

15h55-16h30 Jana Vargovčíková: Defining Legitimate Actors and Practices: What the Institutionalization of Lobbying Tells Us About Governance

16h30-17h05 Filip Vostal: Challenging the Culture of Slowness