Program tandem

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) v Praze, vytvořil společně s CNRS a Akademií věd České republiky (AV ČR) inkubační program “TANDEM”. Tento program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

Výzkumný pracovník CNRS či afiliovaný CNRS získá finanční podporu v rámci programu SMI (SMI – Soutien à la mobilité internationale) na dobu 7 měsíců a dále bude přidružen „affectation“ či “delegation” k CEFRESu.

Výzkumný pracovník AV ČR zapojený do programu TANDEM bude přidružený k CEFRESu na 0,5 pracovního úvazku, který bude podpořen ze zdrojů AV ČR (viz zde [stránka se přirpavuje].

Tým programu TANDEM bude mít možnost si vybrat jednoho post-doktoranda, který bude podpořen ze zdrojů CEFRESu a Univerzity Karlovy. Viz zde poslední výzva.

Příští tým TANDEM bude vybrán v roce 2023 a práci začne v roce 2024. Viz zde poslední výzva.

Přihlášky musí být vyplněny v anglickém (preferováno) či francouzském jazyce.

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se neváhejte obrátit na následující vědecké a administrativní koordinátory:

Tomáš Kostelecký, člen Akademické rady AV ČR a koordinátor projektu TANDEM ze strany AV ČR.
E-mailkostelecky@kav.cas.cz

Mateusz Chmurski, ředitel CEFRES a koordinátor programu TANDEM ze strany CEFRES a CNRS.
E-mail: mateusz.chmurski@cefres.cz

Jana Whalen, Kancelář AV ČR, Odbor mezinárodní spolupráce, Národní 3, 117 20 Praha 1
whalen@kav.cas.cz, tel.: (+420) 221 403354

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách