Program TANDEM

Cílem programu TANDEM je věnovat se špičkovému výzkumu v oblasti humanitních a společenských věd, který má vzejít ze spolupráce vědců z Francie a České republiky a díky kterému bude v rámci European Research Area mezi oběma zeměmi posílena vědecká spolupráce. Od roku 2023 je program otevřený rovněž slovenským vědcům.

Tento program vznikl ve spolupráci Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědám (CEFRES) s francouzským střediskem Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Akademií věd České republiky (AV ČR) a Univerzitou Karlovou v rámci Platformy CEFRES pro vědeckou spolupráci. V roce 2023 se připojila Slovenská akademie věd (SAV).

Někdejší řešitelé projektu TANDEM obdrželi dva ERC granty, včetně projektu BOAR.

Záměrem programu TANDEM je sdružit dva vědce pro práci na společném výzkumném projektu, jež povede k podání žádosti o jeden z evropských nebo mezinárodních grantů (Horizon Europe, ERC, ANR či jiný podobný). Program sdružuje:

♦ a) jednoho vědeckého pracovníka z AV ČR a jednoho vědeckého pracovníka z CNRS či z vědecké jednotky k CNRS přidružené (Unité mixte de recherche, UMR),
⇒ viz TANDEM AV ČR–CNRS (výzva bude znovu otevřena na podzimu 2025)

♦ b) jednoho vědeckého pracovníka z UK a jednoho vědeckého pracovníka z CNRS či či z vědecké jednotky k CNRS přidružené (Unité mixte de recherche, UMR),
⇒ viz TANDEM UK–CNRS (výzva bude znovu otevřena na podzimu 2025)

♦ c) jednoho vědeckého pracovníka ze Slovenské akademie věd (SAV) a jednoho vědeckého pracovníka z CNRS či z vědecké jednotky k CNRS přidružené (Unité mixte de recherche, UMR),
⇒ viz TANDEM SAV–CNRS (bude otevřeno od 1. prosince 2023).

 

 

 

 

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách