Program tandem

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) v Praze, USR CNRS 3138, vytvořil společně s CNRS a Akademií věd České republiky (AV ČR) inkubační program “TANDEM”. Tento program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS, v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (jedná se zvláště o synergy, ale i o startingconsolidatoradvanced,…). Jsou vítány všechny společenskovědní a humanitní disciplíny. 

Badatel CNRS získá finanční podporu v rámci programu SMI (SMI – Soutien à la mobilité internationale) na dobu 7 měsíců a dále bude přidružen „affectation“ k CEFRESu.

Badatel AV ČR zapojený do programu TANDEM bude přidružený k CEFRESu na 0,5 pracovního úvazku, který bude podpořen ze zdrojů AV ČR.

Tým programu TANDEM bude mít možnost si vybrat jednoho post-doktoranda, který bude podpořen ze zdrojů CEFRESu a Univerzity Karlovy.

Příští tým TANDEM bude vybrán v roce 2021 a práci začne v roce 2022.

Přihlášky musí být vyplněny v anglickém (preferováno) či francouzském jazyce.

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se neváhejte obrátit na následující vědecké a administrativní koordinátory:

Tomáš Kostelecký, člen Akademické rady AV ČR a koordinátor projektu TANDEM ze strany AV ČR.
E-mailkostelecky@kav.cas.cz

Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES a koordinátor programu TANDEM ze strany CEFRES a CNRS. Kandidáti AV ČR (nebo CNRS) se mohou obrátit na ředitele CEFRESu o pomoc s vyhledáním svého spolupracovníka z CNRS (nebo AV ČR).
E-mailjerome.heurtaux@cefres.cz

Denisa Zemanová, Kancelář AV ČR, Odbor mezinárodní spolupráce, Národní 3, 117 20 Praha 1 – tel: 221 403 287
E-mail: zemanova@kav.cas.cz

Více informací o programu naleznete zde (FR).

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách