SEMINÁŘE 2019-2020

Soudobé dějiny Židů
Seminář organizován Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Pražským centrem židovských studií a CEFRESem.

Epistemologický seminář CEFRES / IMS FSV UK

Tento seminář si klade za cíl poskytnout teoretické zázemí mladým badatelům a pomoci jim přemýšlet o tom, jak používat a pracovat s relevantními koncepty pro svou disertační práci. Seminář je otevřen doktorandům a post-doktorandům. Každé setkání bude zahájeno představením jednoho nebo více vybraných textů (převážně v angličtině), které bude následováno diskusí.
Organizátoři: Jérôme Heurtaux (CEFRES), Tomáš Weiss (FSV UK) a Mitchell Young (IMS FSV UK), Claire Madl (CEFRES)

Česko-francouzský historický seminář

Tento seminář Institutu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se koná každý týden, je otevřený českým frankofonním studentům a francouzským studentům v rámci programu Erasmus a nabízí přednášky francouzských výzkumníků a profesorů týkající se hlavního tématu daného semestru.

Letní semestr

Knowledge trouble: an introduction to the sociology of knowledge and intellectuals
Lecturer : Julien Wacquez (CEFRES/EHESS Paris)
Inscription: Sociology Department, Charles University
Where & when :
 Fridays at 11h40 AM, room C17 (Celetná 13, Praha 1)
Language : English

Interdisciplinary perspectives on science-fiction literature 
Lecturer : Julien Wacquez (CEFRES/EHESS Paris)
Inscription: Sociology Department, Charles University
Where & when :
 Thursdays at 9h10 AM, room C17 (Celetná 13, Praha 1)
Language : English

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách