Archiv štítku: Násilí založené na pohlaví

Přemístění: násilí podmíněné genderem, tvůrčí a literární praktiky žen

Přemístění: Tvůrčí a literární praktiky žen v moderní střední a jihovýchodní Evropě

Projekt je financován z minigrantu 4EU+.

Partneři: UČL FF UK – IKP WP UW – SU – CEFRES

Organizátoři: Eva Krásová – Mateusz Chmurski – Clara Royer – Lola Sinoimeri – Iwona Kurz – Hélène Martinelli

Výzkumný program zkoumá za použití nadnárodního a mezioborového přístupu mnohoznačnou kategorii přemístění a vykořenění například v podobě exilu, ztráty půdy pod nohama nebo vytlačení. Na tato témata nahlíží skrze literární a umělecké dráhy žen Střední Evropy. Tento region byl v minulosti rozdělen mezi různé imperiální jednotky, je poznamenán kolektivním násilím v podobách holokaustu, nucené migrace a válečných zločinů. V tomto prostředí byla kultura vždy spojená s dialektickým vztahem pravidel a gest, jež tato pravidla porušují. Naším cílem je sledovat, jakým způsobem zkušenost genderově podmíněného násilí podnítila literární a umělecké praktiky žen ze středu Evropy. Pokračování textu Přemístění: násilí podmíněné genderem, tvůrčí a literární praktiky žen