Archiv štítku: Procesy modernizace

NANO: Nature(s) & norms. Přirozené a normy.

Projekt NaNo spadá pod výzkumný program SAMSON: Sciences, Arts, Médicine et Normes Sociales (vědy, umění, lékařství a společenské normy) a účastní se jej pařížská Sorbonna, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Varšavská univerzita a středisko CEFRES.

V rámci projektu Nature(s) et Normes, Přirozené a normy, který vznikl spoluprací Institutu polské kultury, výzkumné jednotky UMR 8224 EUR’ORBEM a střediska CEFRES (Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách) bude uvedena série seminářů a workshopů, jejichž hlavním tématem je analýza procesu utváření společenských norem. V jejich průběhu tak bude studován normativní řád modernity, jejíž reprezentace a koncepty budou zkoumány pohledem spojujícím nejen umění, literaturu a společenské a přírodní vědy, ale i lékařský diskurs. Vědci a vědkyně se zaměří na střední a východní Evropu a v potaz budou brát též Rusko a normativní procesy, které na jeho území probíhaly v době intenzivní modernizace. Ta byla klíčovým momentem pro rozvoj evropské modernity a probíhala od druhé poloviny osmnáctého století až do druhé poloviny století dvacátého.

Pokračování textu NANO: Nature(s) & norms. Přirozené a normy.