Archiv štítku: středovýchodní Evropa

CFP: Normy a transgrese ve středo-východní Evropě

Studijní den organizovaný CEFRESem a výzkumnou skupinou Connaissance de l’Europe médiane (CNRS)

Datum a místo: 15. – 16. června 2017, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), Praha
Deadline pro zasílání příspěvků: 15. prosince 2016
Jazyk: francouzsky
Komise organizátorů: Antoine Marès, Nadège Ragaru a Clara Royer

Call for Papers

Podle definice výzkumné skupiny Connaissance de l’Europe médiane sahá zeměpisná oblast, na kterou se zaměříme, od Baltu po Černé moře a Jadran na jedné straně a od Německa po Rusko (mimo něj) na straně druhé. V rámci interdisciplinární optiky jsou zahrnuty disciplíny jako filosofie, sociologie, antropologie, geografie, historie, dějiny umění, dějiny literatury a dějiny práva.

M. Pirner, "Homo homini lupus - In memoriam A. Schopenhauer", 1901, Galerie nationale de Prague
M. Pirner, “Homo homini lupus – In memoriam A. Schopenhauer”, 1901, Národní galerie v Praze

Slovo transgrese se objevuje v současných debatách v souvislosti se svobodou projevu, multikulturalismem, emigrací nebo sexualitou. Transgrese může být považována za strategii, kterou si vzali za své rozdílní aktéři – náboženští, kulturní, společenští – aby vyžadovali a legitimizovali normy považované za alternativy k hierarchii, konvencím, tradicím, kánonům a zákonům. Tento fenomén může být součástí diskursu a/nebo praxe. V rámci diskursu, popírá transgrese absolutní autoritu existujících norem a zpochybňuje jejich performativní sílu, a to prostřednictvím norem vlastních. V praxi, se potom opírá o široký repertoár jednání (od násilí, přes ticho až po humor), která se ne vždy projevují nějakým vyjádřením a dokonce nejsou ani vždy uvědomělá: sociální praktiky transgrese se neomezují na pouhé morální poznámky.

Účelem je porozumění vztahu mezi normou a transgresí a hledání přesahů a interakcí mezi konkurenčními prostory a aktéry, stejně tak, jako začlenění anti-kánonických hodnot do běžného diskursu i praxe.

Pokračování textu CFP: Normy a transgrese ve středo-východní Evropě

L’Europe médiane au XXe siècle. Fractures, décompositions – recompositions – surcompositions

europe-mediane-cefresL’Europe médiane au XXe siècle. Fractures, décompositions – recompositions – surcompositions, vedení: Paul GRADVOHL, Praha, CEFRES, 2011, 285 p.

ISBN 978-80-86311-23-4

Pour surmonter quelques a priori et approximations contradictoires, les auteurs réunis dans ce recueil proposent diverses approches de l’Europe centrale considérée dans un cadre élargi à ce que l’on appelle l’Europe médiane, sans exclure donc les mondes allemand, balte, russe, turc, balkanique ou italien.
En l’absence de territoires unifiés et uniformes nationalement, ce sont les analyses à grande échelle (quartier, petite ville, exploitation agricole…) qui dégagent des formes de pluralité parfaitement compréhensibles. Pokračování textu L’Europe médiane au XXe siècle. Fractures, décompositions – recompositions – surcompositions