Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2019-2020

Michèle Baussant 

Kontakt: michele.baussant(@)cnrs.fr

je výzkumná pracovnice v CNRS a od února 2020 přidruženou výzkumnicí CEFRESu v rámci programu TANDEM, jehož je zakladatelem. Její projekt s názvem “Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny” spadá pod výzkumnou osu I.

Ludĕk Brož

Kontakt: broz(@)eu.cas.cz

od února 2018 je výzkumným pracovníkem na poloviční úvazek v CEFRESu v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci), jehož je zakladatelem. Jeho výzkum spadá pod výzkumou osu II. Od ledna 2020 působí v CEFRESu jako přidružený výzkumný pracovník.

Giovanna Capponi

Kontakt: giovanna.capponi(@)cefres.cz

působí od ledna do prosince 2019 jako postdoktorandka v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Její výzkum probíhá v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci) a spadá pod výzkumnou osu II.

Mátyás Erdélyi

Kontakt: matyas.erdelyi(@)cefres.cz

působí od  ledna 2020 jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum nazvaný Pojišťovnictví, bankovnictví a kapitalistická modernita v pozdní Habsburské monarchii spadá pod výzkumnou osu I.

Paul G. Keil

Kontakt: paul.keil(@)cefres.cz

je od ledna 2019 postdoktorandem CEFRESu a člen výzkumného programu TANDEM Zdivočelí divočáci. Jeho výzkum se zaměřuje na vztahy lidí a divokých prasat v Austrálii. Od ledna 2020 působí v CEFRESu jako přidružený výzkumný pracovník.

Maria Kokkinou

Kontakt: maria.kokkinou(@)cefres.cz

působí od ledna 2020 jako postdoktorandka v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Její výzkum probíhá v rámci programu TANDEM (projekt Evropa nesnášenlivosti a trosek: Konfederace poražených?) a spadá pod výzkumnou osu I.

Virginie Vaté

Kontakt: virginie.VATE(@)cnrs.fr

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od února 2018 v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci). Její výzkum spadá pod výzkumnou osu II.

Johana Wyss 

Kontakt: johana.wyss(@)gmail.com

od února 2020 je výzkumnou pracovnicí na poloviční úvazek v CEFRESu v rámci programu TANDEM. Její projekt s názvem “Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny” spadá pod výzkumou osu I.

Benedetta Zaccarello

Kontakt: benedetta.zaccarello(@)cefres.cz

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od ledna 2017. Zabývá se tématem Hybridizace paradigmat a cirkulace tradic v rámci psaní současné filosofie, které studuje prostřednictvím archivního výzkumu manuskriptů filosofa Jana Patočky a Aurobinda Ghose. Její projekt spadá pod výzkumnou osu I.

Přidružení výzkumní pracovníci 2019-2020

Daniel Baric

Kontakt: daniel_baric(@)yahoo.com

působí na Katedře slovanských studií na Sorbonne Univerzitě a od ledna 2019 je přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum zabývající se kulturními transfery a interkulturalitou ve střední Evropě, zvláště v Habsburské monarchii, spadá do výzkumných os I a III.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

je od 1. ledna 2018 výzkumnou pracovnicí přidruženou k CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách spadá pod výzkumnou osu II.

Thomas C. Mercier

Kontakt: thomas.mercier(@)cefres.cz

od ledna 2018 je postdoktorandem v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu zahraničních výzkumníků. Od března 2018 je členem Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie na FHS UK. Jeho výzkum nazvaný Derridovy Evropy: Dekonstrukce, marxismus, demokracie spadá pod výzkumnou osu I.

Alexandre Met-Domestici

Kontakt: a_met_domestici(@)hotmail.com

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRESu. Jeho výzkum s názvem Boj proti praní špinavých peněz v EU a obrana finančních zájmů EU – snaha o definici jednotného přístupu spadá pod výzkumnou osu II.

Vincent Montenero

Kontakt: vincent.montenero(@)cefres.cz

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRES. Jeho výzkumný projekt s názvem Interpersonální vztahy a vztahy mezi organizacemi v rámci obchodních a průmyslových organizacích spadá pod výzkumnou osu I.

Kannan Muthukrishnan

od března 2018 je výzkumným pracovníkem přidruženým k CEFRESu v rámci programu s názvem Archivy a Interkulturalita. Je výzkumníkem ve Francouzském institutu v Pondicherry, Indie.

Fedora Parkmann

Kontakt: fedoraparkmann(@)aol.com

je od ledna 2019 postdoktorandkou Ústavu dějin umění AV ČR a přidruženou výzkumnicí CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem A Transnational Perspective on Czech Social Photography. A Case Study of Czech International Exhibitions 1933-1934 between Germany, France and the USSR spadá pod výzkumnou osu I.

Naïs Virenque

Kontakt: nais.virenque(@)gmail.com

je od ledna 2020 přidruženou výzkumnou pracovnicí CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem Schematické myšlení ve středověku a v raném novověku spadá pod výzkumnou osu I.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách