Seznam stážistů 2017/2018

Zuzana Zachová

 Magisterský program Překladatelství a Tlumočnictví v jazykové kombinaci čeština—francouzština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: překlad neliterárních textů, tlumočení čeština—francouzština, tlumočení pro neslyšící, mezikulturní komunikace
Téma diplomové práce: „Model úsilí Daniela Gila a jeho aplikace na simultánní tlumočení projevů nasycených vlastními jmény. Porovnání dvou jazykových kombinací: francouzština – čeština a český znakový jazyk – čeština“ Cílem této práce je zjistit, na základě modelu úsilí Daniela Gila, jaký vliv mají vlastní jména v projevu na výsledný tlumočnický výkon a porovnat výsledky dvou zcela odlišných jazyků.
Trvání stáže: duben-květen 2018
Administrativní stáž (tlumočení, překlad)

Marion Munch

Magisterské studium Současné světové dějiny na École Normale Supérieure Paris-Saclay a Université Paris I – Sorbonne
Odborný zájem: současné dějiny,  mezikulturní komunikace v souvislosti s historickou pamětí, správa kulturních institucí, zejména pak historických muzeí
Téma diplomové práce: „Abnormální chování příslušníků SS v táboře Auschwitz od dubna 1940 do ledna 1945“
Trvání stáže: únor–březen 2018
Výzkumná a administrativní stáž

Ondřej Sobotka

Magisterské studium Překladatelství: francouzština – čeština a angličtina – čeština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: literární překlad, literatura přelomu století, mezikulturní komunikace
Téma diplomové práce: „České překlady francouzské literatury v druhém desetiletí 20. století“ – rozbor české recepce francouzské literatury s přihlédnutím k dobovému politickému a kulturnímu kontextu.
Trvání stáže: listopad–prosinec 2017
Administrativní stáž (překlad)

Tereza Kortusová

Magisterské studium Francouzské filologie + Překladatelství: francouzština – čeština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: literární překlad, divadlo, mezikulturní komunikace
Téma diplomové práce: „Sylviane Dupuis: La Seconde Chute. Komentovaný překlad doplněný studií o švýcarské francouzsky psané dramatické tvorbě“
Trvání stáže: srpen–říjen 2017
Administrativní stáž (překlad)