Paul G. Keil: výzkum a CV

Lovci prasat, honící psi, divoká prasata a další prasečí aktéři: nadlidské vztahy vznikající během lovu v Austrálii

Výzkumný projekt: Bewildering Boar
Výzkumná osa II: Normy a transgrese

Kontakt: paul.keil[at]cefres.cz
Academia: https://mq.academia.edu/PaulKeil

Paul absolvoval doktorské studium v oboru sociální antropologie. Jeho výzkum využívá teorie, které chápou poznání, činnost a kulturu jako sociálně-ekologické výsledky vyplývající z interakcí mezi organismem a prostředím. V letech 2007-2011 byl Paul součástí interdisciplinárního kognitivního vědeckého týmu, v rámci něhož vedl projekt zabývající se kolaborativní pamětí starších párů. Zkoumal, jak se paměť rozkládá v sociálních a materiálních vztazích. V roce 2010 vedl Paul etnografický výzkum o závodech honících psů, kde zkoumal jak se člověk a pes vzájemně doplňují, jejich specifické druhy výkonnosti integrované do mezidruhového rozloženého kognitivního systému. Postgraduální výzkum byl zaměřen na vícedruhovou etnografii a sociální antropologii vztahů mezi lidmi a slony v Assamu (severovýchodní Indie). Jednalo se o terénní práce financované Prime Minister’s Australia-Asia Endeavour Award. Obsáhlým cílem bylo vyzkoumat, jak se lidská prostředí, světové názory a praktiky vyvíjejí v koordinaci se životem slonů. Dále také konceptualizovat formy společenství člověk-slon nad rámec typické dynamiky konfliktu, soutěže a ovládání. Paul získal doktorát na Macquarie University v Austrálii, kde je také čestným postdoktorandem.

PROJEKT: Lovci prasat, honící psi, divoká prasata a další  prasečí aktéři: nadlidské vztahy vznikající během lovu v Austrálii

Paul jako člen výzkumného projektu TANDEM “Zdivočelí divočáci” provádí antropologickou studii o rekreačním lovu prasat psy v Austrálii. Projekt se jmenuje Lovci prasat, honící psi, divoká prasata a další  prasečí aktéři: nadlidské vztahy vznikající během lovu v Austrálii a bude zkoumat mezidruhové vztahy představující kulturu chovu prasat a širší historické, společenské a environmentální faktory, které tyto vztahy budují. Projekt má tři cíle. Za prvé, kritizovat vzniklou definici prasat jako divoké, invazivní a tedy “zabíjející” tvory a zkoumat vztah mezi lovem prasat a narušením postkoloniálních ekologických projektů zvířaty. Za druhé, etnografie vzájemně ovlivňujících se interakcí člověka, prasat a psů v činnostech souvisejících s lovem – například analýza toho, jak lovci chápou a jednají se zvířecími činiteli, a jak je genderová a třídní identita přijata tímto způsobem mezidruhového působení. Nakonec prací s epidemiology identifikovat sociálně-ekologické podmínky pro přenos zoonózy v lovu prasat. Antropologie totiž může dávat informace o strategiích řízení nemocí a pochopit, jak nemoc mění ovlivňování vztahů člověk-pes-prase.

CV

Vzdělání

2017: Ph.D. v Antropologii (Macquarie University)
Název disertační práce: “Living in Elephant Worlds: Human-elephant relations on the fringe of forest and village in Assam, Northeast India”
2010: B.A. (Hons) v Antropologii (Macquarie University)
2009: B.A. v Psychologii (Macquarie University)
2001: B.Des. (Hons) ve Vizuální komunikaci (University of Technology, Sydney)

Publikace

Vybrané články v recenzovaných novinách
 • Keil, P.G. (2017). Unusual human-elephant encounters in North-East India. Journal of Religious and Political Practice, 3(3), 196-211
 • Keil, P.G. (2015). Human-Sheepdog Distributed Cognitive Systems: An analysis of interspecies scaffolding at a sheepdog trial. Journal of Cognition and Culture, 15(5), 508-529
 • Harris, C.B., Keil, P.G., Barnier, A. J., & Sutton, J. (2011). We Remember, We Forget: Collaborative Remembering in Older Couples. Discourse Processes, 46(4), 267-303
 • Sutton, J., Harris, C.B., Keil, P.G., & Barnier, A. J. (2010). The psychology of memory, extended mind and socially distributed remembering. Phenomenology of Cognitive Science, 9(4), 521-560
Kapitoly v knihách
 • Keil, P.G. (2016). Elephant-Human Dandi: How Humans and Elephants Move Through the Fringes of Forest and Village in Assam. In P. Locke & J. Buckingham (eds.), Rethinking Human-Elephant Relation in South Asia (pp. 197-223). New Delhi: Oxford University Press 
Recenze knih
 • Keil, P.G. (2016). Y. Musharbash & G. Henning Presterudstuen, 2014. Monster Anthropology in Australasia and Beyond. The Australian Journal of Anthropology, 27(3), 415-417.
 Online eseje
Vybrané příspěvky z konferencí
 • Locke, P. & Keil. P.G. (2018). Beyond the Disciplinary Silo- Human-Elephant Interactions and The Imperative for Interdisciplinary Collaboration. American Anthropological Association, San Jose, California
 • Keil, P.G. (2018). Humans and elephants, co-creating worlds in Assam. Locating northeast India: Human mobility, resource flows, and spatial linkages. Tezpur University, Assam
 • Keil, P.G. (2016). Hidden elephants and the problem of the wild in multispecies ethnography. Anthropological Society Conference, University of Sydney
 • Keil, P.G. (2016). Colonising in the footsteps of elephants. School of Oriental and African Studies Elephant Conference, Indian Institute of Science, Bangalore
 • Keil, P.G. (2015). Uncanny human-elephant entanglements in Northeast India. Australian Anthropological Society Conference, University of Melbourne
 • Keil, P.G. (2015). Feeding a living god. New Zealand Asian Studies Society Conference, Canterbury University