Giovanna Capponi: výzkum a CV

Percepce a politika správy divokých prasat ve střední Itálii

Výzkumný projekt: Zdivočelí divočáci

Kontakt: giovanna.capponi(@)cefres.cz

Giovanna je doktor v oboru sociální antropologie a její výzkum se specializuje na vztah člověka a životního prostředí, vztah člověk-zvíře, historickou a kulturní ekologii a “přírodní kulturu”. Během svého doktorského studia na Univerzitě v Roehamptonu v Londýně vedla rozsáhlý terénní výzkum, který byl zaměřen na praktiky obětování zvířat a vnímání životního prostředí v tradici afro-brazilského náboženství Candomblé. Tím otevřela novou perspektivu v oblasti antropologie rituálu, hmotné kultury a studií vztahu člověk-zvíře. Zúčastnila se také interdisciplinárního výzkumného projektu financovaného z AHRC s názvem “Cultural and Scientific Perception of Human Chicken Interaction”, který sdružil výzkumníky různých vědeckých disciplín a zaměřil se na význam drůbeže v lidských kulturách dříve a dnes.

V rámci programu TANDEM a jeho projektu s názvem “Zdivočelí divočáci”, zahajuje Giovanna druhý terénní výzkum věnující se správě divokých prasat ve středních Apeninách v Itálii.

Projekt: Percepce a politika správy divokých prasat ve střední Itálii

Cílem tohoto projektu je vytvořit perspektivu na vztahy mezi člověkem a životním prostředím a na sociologii vědy a zejména na to, jak se “vědecké” pojmy týkající se životního prostředí vzájemně prolínají a vznikají společně s kulturními praktikami a diskurzy. Především se zaměří na správu divokých prasat a divoké fauny v národních parcích střední Itálie (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi and Parco Nazionale dei Monti Sibillini) a ve venkovských oblastech, které je obklopují. Analýzou střetů mezi místními zemědělci, loveckými asociacemi, lesními správci, ochránci přírody a ekology, má tento výzkum v rámci týmu TANDEM za úkol vytvořit italskou etnografickou studii o vzájemném prolínání se “přírody” a evropské společnosti.

CV

Vzdělání

2018: Ph.D. v Sociální antropologie (University of Roehampton)
2013: M.A. v Kulturní antropologii a etnologii (Università di Bologna)
2011: M.A. v Migraci a diaspory studií (SOAS)
2009: B.A. v Antropologii (Università di Bologna)

Ocenění

2017: Radcliffe Brown Trust Fund / Sutasome Award – Royal Anthropological Institute v Londýně

2014: RAI Horniman Museum Collecting Initiative – Royal Anthropological Institute, Horniman Museum and Gardens (Londýn)

Publikace
Recenzované články či kapitoly knih
  • připravuje se na rok 2020: Chaos in the Street, Order in the Kitchen: Practices of Consumption and Redistribution Amongst Squatters in London. in Food, Culture & Society, Eds. K. Graf & E. Mescoli
  • 2019: The garden and the market: human-environment relations and collective imaginary in Afro-Brazilian Candomblé between Italy and Brazil,in Latin American Religions and Religiosities, Studia Religiologica, Eds. J. Bahia & R. Siuda-Ambroziak. Jagiellonian University of Krakow: Krakow
  • 2019: Sobre a importância das palavras: breve apologia do termo “sacrifício”, in Araújo P.C., Candomblé sem sangue. Appris Editora: Curitiba
  • 2018: Skipping, in The Global Encyclopedia of Informality vol. 2. A. Ledeneva UCL Press: London, pp. 41-44
  • 2014: Chaos in the Street, Order in the Kitchen: Pratica gastro-politiche di consumo e ridistribuzione tra gli squatters di Londra, in Pop Food, il cibo dell’etnografia. Z. A. Franceschi & V. Peveri, Odoya Editore: Bologna, pp. 53-80
Vybrané příspěvky z konferencí
  • 2017: Deuses ou ciborgues? Uma análise multiespécies do conceito de assentamento no candomblé, in Anais da VI Reunião de Antropologia da Ciência e Tecnologia. vol. 3, n. 3. USP: São Paulo
  • 2015: “Eu me declaro”: diálogo sobre transformações, autodefinições e reivindicações políticas nos cultos afro brasileiros, in. II Simpósio Sudeste ABHR: Gênero e religião: Violência, fundamentalismos e política, PUC/SP: São Paulo, with Patrício Carneiro Araú