ANNA LUKEŠOVÁ: výzkum a CV

Občanská integrace přistěhovalců v Evropě: případ Rakouska a České republiky

Výzkumná osa 1 & 2: Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky & Normy a transgrese

Kontakt: anna.simbartlova@cefres.cz (od 1. září 2019)

Ve svém dizertačním výzkumu se zabývám fenoménem nových politik integrace přistěhovalců, které se od přelomu století začaly po Evropě postupně rozšiřovat. Země, které v minulosti tradičně používaly různé přístupy k integraci přistěhovalců, jako Francie, Nizozemsko nebo Německo, začaly zavádět jazykové a občanské kurzy a testy, často jako povinnost vůči přistěhovalcům získat v hostitelské zemi určitý typ povolení k pobytu. A jak vyplývá z vědecké debaty posledních dvaceti let, právě tyto nové integrační politiky jsou označovány pojmem občanská integrace.

Výzkum si klade za cíl přispět do diskuse o občanské integraci novými poznatky ze středoevropského prostoru, který je v akademické debatě o integraci přistěhovalců značně opomíjen. Na příkladu Rakouska a České republiky má výzkum poukázat na rozšiřování politik občanské integrace směrem na východ, dále zhodnotit vývoj, využití a formy občanské integrace ve vybraných zemích. Projekt se zaměřuje zejména na zkoumání otázky občanské integrace s ohledem na síť aktérů, kteří tyto integrační politiky uvádějí do praxe, a to za využití teorie více-úrovňového vládnutí. Výsledky výzkumu tak mají přispět k diskusi, zda zavedení občanské integrace ve vybraných státech vedlo spíše k tzv. národnímu, či lokálnímu obratu v politikách integrace přistěhovalců.

CV

Vzdělání

2016- : Mezinárodní teritoriální studia (doktorské studium), Katedra evropských studií, FSV UK

2013-2016: Západoevropská studia (magisterské studium), Katedra evropských studií, FSV UK

2009-2013: Mezinárodní teritoriální studia (bakalářské studium), Institut mezinárodních studií, FSV UK

Výzkum

 • 2016- : Občanská integrace přistěhovalců v Evropě: případ Rakouska a České republiky (PhD projekt, GAUK projekt 2019-2020)
 • 2018-2020: Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích (výzkum TAČR 2018-2020)
 • 2016: Občanská integrace přistěhovalců ve Francii v letech 2002-2012 (diplomová práce)
 • 2013: Alliance Française a Institut Français: spolupráce či konkurence? Případ České republiky (bakalářská práce)

Publikace

 • Simbartlová Anna, „Civic Integration Policies in Central Europe: The Case of the Czech Republic”, Der Donauraum, forthcoming (2019).

Akademické zkušenosti

 • 2019- : přidružený PhD student CEFRES 2019/2020 (CEFRES, Praha)
 • 2019- : přidružený vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV, Praha)
 • 2018-2019: Europaeum PhD Scholar
 • 2017-2018: výuka bakalářského semináře Migrace a integrace přistěhovalců v západní Evropě (IMS FSV UK, Praha)
 • 2017: The University of Queensland, Brisbane, Austrálie (PhD stáž)
 • 2014-2017: Simulace Evropského parlamentu SPECQUE
 • 2014-2016: Václav Havel Europaeum MA Scholar
 • 2015: Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paříž (Václav Havel Europaeum studijní pobyt)
 • 2011-2012: Institut d’Etudes Politiques, Aix-en-Provence (Erasmus studijní pobyt)
 • 2006-2008: Neviditelné oběti komunismu (člen vědeckého a realizačního týmu)

Konference, workshopy, letní školy

 • 2018-2019: Europaeum PhD Scholars Modules (Oxford, Brusel, Ženeva, Leiden, Barcelona, Berlín, Praha)
 • 2018: Young Scholars Forum Conference (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Vídeň)
  • Autorský příspěvek: Civic Integration of Immigrants in Central Europe. The Case of the Czech Republic
 • 2018: IOM Summer School (International Organization for Migration,s Praha)
 • 2018: Europaeum Graduate Workshop (University of Oxford, Oxford)
 • 2014: Europe Work Workshop (University of Cologne, Berlín, Brusel)
 • 2014: Europaeum Graduate Workshop (University of Oxford, Oxford)