Jakub Střelec: výzkum a CV

Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociální stability poválečných evropských společností (1945–1968): Porovnání „deviantních“ kriminálních činů v Praze, Düsseldorfu a Londýně

Výzkumná osa 1 & 2: Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky & Normy a transgrese

Kontakt: jakub.strelec(@)cefres.cz

Ve své disertační práci se zabývám vývojem psychiatrického vědění a jeho vlivem na utváření sociální stability poválečných evropských společností v letech 1945 až 1968. Hlavním cílem této disertační práce je zkoumat otázky, jakým způsobem konstruovalo psychiatrické vědění představu o „deviantním“ chování člověka a jak se toto vědění v interakci s trestněprávním systémem podílelo na utváření sociální stability demokratických i socialistických společností.

Za tímto účelem je projekt rozdělen do tří částí: první část si klade za cíl analyzovat produkci psychiatrického vědění o „deviantním“ chování v rámci evropské psychiatrické sítě. Tato část zkoumá transnacionální výměnu odborného vědění a vzájemné kontakty mezi psychiatry napříč železnou oponou. Druhá část se zaměřuje na uplatnění tohoto vědění ve vybraných trestněprávních řízeních v Praze, Düsseldorfu a Londýně, u kterých byl vyžádán odborný psychiatrický posudek. Tato tři evropská města s rozdílným poválečným vývojem nabízejí odlišné kontexty k porovnání, ve kterých docházelo k vzájemnému působení psychiatrického a trestněprávního diskursu. Třetí část práce zkoumá medializaci těchto kriminálních případů na veřejnosti s cílem analyzovat vyjednávání hranic sociálních norem mezi psychiatry, trestněprávním aparátem a veřejností.

Tato práce si tak klade za cíl zkoumat dynamiku mezi „makro“ úrovní produkce psychiatrického vědění a „mikro“ úrovní jednotlivých případových studií, stejně jako propojit perspektivu transnacionálních a komparativních dějin.

CV

Vzdělání

2018– : PhD, Moderní dějiny, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

2018: Mgr, Historie – Hospodářské a sociální dějiny, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2015: Bc, Historie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Stipendia

  • 09/2019–08/2020: Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia
  • 06/2019, 09/2017–02/2018: DAAD, Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf
  • 09/2016–06/2017: Erasmus, Aberystwyth University, Wales, UK

Výzkumné granty

  • 2019–2022: Grantová agentura Univerzity Karlovy, grant č. 164119: “Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě v letech 1945 až 1968”

Pracovní zkušenosti

  • 09/2018–06/2019: Výzkumný asistent, Herzl Center of Israel Studies, Univerzita Karlova v Praze

Publikace

  • STŘELEC, Jakub. In the Name of Unions and Nation. The Development of Welsh Labour Historiography in the 1950s – 1990s, in Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers, 2017, 26, 2, s. 62-74.