Eraldo Souza dos Santos: výzkum a CV

Občanská neposlušnost: konceptuální vývoj

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: eraldo.santos(@)cefres.cz

Občanská neposlušnost se za poslední půl století stala jedním ze stěžejních témat politické diskuze. Za tu dobu byl ovšem význam tohoto konceptu mnohokrát zpochybněn. Kontroverze spojené s tématikou občanské neposlušnosti vyvstaly při příležitosti diskuzí pořádaných alter-globalizačním hnutím mezi lety 1990 a 2000, radikálních politických protestů Occupy Wall Street a mimo jiné také při příležitosti zpochybňování legitimity činů Edwarda Snowdena. V daném období byl koncept občanské neposlušnosti vnímán jako sporný prostor ve kterém sociální aktéři objasňují politické strategie a činy, které praktikují, hájí  nebo odsuzují.

Má doktorandská práce přispívá do odborné debaty tím, že zachycuje, jako vůbec poprvé v historii, konceptuální vývoj občanské neposlušnosti. Díky doposud nepublikovaným zdrojům, které jsem získal ze tří různých kontinentů, analyzuji historický vývoj projevu občanské neposlušnosti počínaje jeho zrodem  v proti-otrokářských kruzích poloviny 19. století přes jeho konceptualizaci v pracích Mohandase Ghandhio až po jeho přisvojení americkými liberály v letech 1960 a 1970.

CV

Vzdělání

2015-současnost: Doktorandské studium na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Vedoucí práce: Jean-François Kervegan

2013–2015: Magisterské studium „Německá a francouzská filozofie v evropském kontextu“ (Eurofilozofie) na Karlově univerzitě, Bergische Universität Wuppertal a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Diplomová práce s vyznamenáním

2009–2013: Bakalářské studium filozofie na Univerzitě São Paulo

Publikace

„Variationen über das bilderlose Wesen der Musik: Bilderverbot als Motiv der Musikphilosophie Theodor W. Adornos“. In „Der Schein des Lichts, der ins Gefängnis selber fällt“. Religion, Metaphysik, Kritische Theorie (Ansgar Martins, Grazyna Jurewicz, Dirk Braunstein, eds.). Berlin: Neofelis, 2018.