Pavol Kosnáč: výzkum a CV

Paramilitární organizace ve středovýchodní Evropě

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Hlavním cílem mé disertační práce je pochopit motivaci a rozhodování členů nestátních paramilitárních organizací (skupiny civilistů organizovaných vojenským způsobem) ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Mapuji jejich duševní svět a hierarchii jejich hodnot, oblasti jejich bydlišť a jejich aktivity. Současně sleduji reakce společnosti, médií a státu, které jsou v různých zemích velice odlišné –  od často nadšeného přijetí organizací v Polsku až po nedůvěru, kterou organizace vzbuzují na Slovensku.

Ústřední metodou mé práce je zakotvená teorie, která na rozdíl od častého deduktivního přístupu, který se zaměřuje na vytvoření hypotézy, pracuje induktivně. V praxi to znamená, že konstruuji hypotézu a obecnou teorii založenou na nepřetržité analýze dat probíhající během celé výzkumné práce. Nedefinuji tedy hypotézy dříve, než jsou k dispozici, a než jsou analyzovány čerstvé materiály.

Moje práce je interdisciplinární – kombinuje standardní typologie politické vědy, analýzu světonázorů vycházejících z náboženských studií, kvantitativní statistické metody, nástroje vizualizace a geoinformatiky, antropologický terénní výzkum, rámce a zkušenosti z evoluční a morální psychologie a také techniky neurozobrazování z neurověd.

CV

Vzdělání

2012–2013: MSt (Master of Studies) Náboženská studia (islám), Univerzita v Oxfordu, Velká Británie
Zaměření na islám, Sekundární zaměření na sekularizaci/de-sekularizaci a ateismus

2007–2012: Bakalářské a magisterské studium: Komparativní náboženská studia, Univerzita Komenského, Slovensko
Zaměření na křesťanství a islám, Komparativní náboženské právo, Sociologie/antropologie

2010–2012: Kólegium Antona Neuwirtha (ekvivalent postgraduálního diplomu), Slovensko
Evropská intelektuální historie, Politická filozofie a jurisprudence, Teorie spravedlivé války

Vybraná práce a výzkumné zkušenosti

 • Asistuji jako ad hoc poradce Katedry religionistiky (DRS) na Mahidol Univerzitě v Bangkoku v Thajsku. Univerzita vytváří nový studijní program kombinující náboženství a neurovědy. Pomáhám také při založení nové laboratoře kognitivních studií pro DRS ve spolupráci s laboratořemi HUME na Masarykově Univerzitě a COBE Lab na Aarhus Univerzitě v Dánsku.
 • Působím jako terénní koordinátor pro humanitární projekty Univerzity zdravotnické a sociální práce sv. Alžběty a Charity Slovensko v iráckém Kurdistánu ve spolupráci s organizací Yazidi Shingala Azad a kurdským vládním odborem pro ženy.
 • Jsem školen jako soudní specialista v oblasti náboženského extremismu.

Vybrané publikace

 • Kosnac. P., Jihadi Marketing: Reasons for success of Islamic state propaganda and recruiting, in: Hubina, M., Religion and Advertising, Mahidol University, Bangkok, bude vydáno v zimě 2019.
 • Kosnac, P., Combat charities, or when humanitarians go to war: Influence of non-state actors on local order of partially governed spaces, Brookings Institution, Washington D.C., 2017.
 • Cusack, C., Kosnac, P., (eds.), Fiction, Invention and Hyper-reality: From popular culture to religion, Routledge, Londýn a New York, 2017.
 • Kosnac. P., Pop-culture Based Religions: Future of New Religious Movements?, in: Gallagher, E.(ed.), Visioning New and Minority Religions: Projecting the Future, Routledge, Londýn a New York, 2017.

Pedagogická činnost (2019/2020)

 • Nechtěné a přírodní hrozby
 • Bezpečnostní aspekty Nové religiozity
 • Koncepty a metody akademického výzkumu

Vybraná stipendia a ocenění

 • BEA Institute Scholarship, Kosovo Program, 2014
 • British Sociological Association´s Peter B. Clarke Memorial Prize 2013
 • AMBergh KEFOUND Essay Competition 2013
 • Slovak Society for Study of Religion´s Prize of Ján Komorovský 2012
 • The Nobel Peace Prize 2012 (člen oceněné organizace)

Jazykové znalosti

slovenština (rodilý mluvčí), čeština (plynule), angličtina (plynule), ruština (aktivně), portugalština (pasivně), francouzština (pasivně), ukrajinština (pasivně), arabština a Kurmanji kurdština (fonetika, začátečník)