Alexandre Met-Domestici: Výzkum a CV

Boj proti praní špinavých peněz v EU a obrana finančních zájmů EU – snaha o definici jednotného přístupu

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: a_met_domestici(@)hotmail.com

EU aktuálně prochází několika krizemi. Kromě přetrvávající ekonomické krize je tu i krize politická způsobená euroskeptismem a Brexitem. Mimo jiné evropská integrace čelí i zvyšující se teroristické hrozbě.

Tento výzkumný projekt má za úkol analyzovat boj EU proti praní peněz stejně tak jako ochranu jejích finančních zájmů. Cílem projektu je ukázat potřebu jednotného přístupu pro obě tyto oblasti evropského práva. Projekt bude stavět nejen na analýzách existujících právních rámců, ale i na různých probíhajících reformačních procesech. Zmíněný jednotný přístup vyžaduje začlenění různých aspektů hnutí proti těmto dvěma trestním činům i hlubší integraci mezi obě oblasti. Kromě toho je v boji třeba vyšší spolupráce všech aktérů nejen na národní, ale i na evropské úrovni, ideálně spolupráce mezi oběma (národními a evropskými) autoritami. Různé probíhající reformy týkající se tohoto odvětví dokazují, jak je výzkum této tématiky v současné době důležitý.

Praní špinavých peněz
Právní rámec boje proti praní peněz byl stanoven směrnicemi EU zavádějící doporučení Finančního akčního výboru (FATF). Pátá směrnice byla přijata 30. května 2018. Rizikově orientovaný přístup – první zaveden pátou směrnicí v roce 2005 – byl posilněn stejně jako spolupráce mezi profesionály – bankéři, právníky, vlastníky nemovitostí, pojišťovacími agenty, atd. a dalšími autoritami zapojenými v boji proti praní špinavých peněz, zvláště Financial Intelligence Units (FIU). Podle Akčního plánu vydaného Evropskou komisí v únoru 2016 se nová směrnice zaměřuje i na posílení boje proti financování terorismu. Spolupráce je tedy klíčovou složkou k dosažení tohoto cíle.

Směrnice o boji proti praní peněz, jež je součástí trestního práva, vyšla v platnost 23. října 2018. Tento fakt přispěl k upřesnění definice praní peněz i různých přestupků, které s tímto problémem souvisí. Díky jasným definicím některých vážnějších trestních činů tato nová směrnice představuje důležitý posun (v souladu s článkem 83 TFEU). Směrnice dává do souladu definice praní peněz, teroristického financování i minimálních sankcí. Dále také podává hlubší informace o trestních činech v souvislosti s praním peněz, jako je napomáhání, navádění či pokus o praní peněz, a kromě toho i i odpovědnost právnické osoby zapletené do praní peněz.

Ochrana finančních zájmů EU
Směrnice o ochraně finančních zájmů EU byla přijata 5. července 2017. Podvod v oblasti DPH je nyní do této směrnice zahrnut a je v souladu se slavným a určujícím případem Tarrica (CJEU, rozsudek padl 8. září 2015). Tato směrnice tedy rozšířila oblast působnosti ochrany finančních zájmů EU, čímž se rozšířila i pravomoc nadcházejícího European Public Prosecutor’s Office (EPPO).

Nařízení o zřízení orgánu EPPO bylo po dlouhých jednáních v komisi přijato 20. října 2017. V souladu se zásadami subsidiarity, bude mít EPPO decentralizovanou strukturu obsahující malou centrální kancelář a síť evropských delegovaných úředníků, to vše na základě národních soudních systémů. Během jednání v Evropské komisi členské státy žádaly o přidání zástupců národních států do EPPO. Tito zástupci neboli “evropští úředníci” vytvoří “College” podle modelu Eurojust. Strukturu EPPO tedy můžeme považovat hybridní.

Jelikož nebylo stále možné sjednotit směrnice, bylo přijato v souladu s článkem 86 TFEU další nařízení . Toto nařízení umožnilo 22 členským státům stát se součástí mechanismu zvýšené kooperace. Studium vztahů mezi evropskou a vnitrostátní úrovní EPPO nám tak umožní proniknout do problematiky EPPO a vytvořit jednotný přístup pro ochranu finančních zájmů EU. Včlenění EPPO do národních soudních systémů bude umožněna právě díky přítomnosti evropských delegovaných úředníků.

Kromě těchto faktorů je externí dimenze boje proti již zmíněným trestním činům neustále posilována. Komise společně s Vysokým představitelem vydala vyhlášku, která znovu přezkoumává Evropskou politiku sousedství z 18. listopadu 2015. Smlouvy o přidružení podepsané s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou v roce 2014 posilují spolupráci při boji proti praní peněz a korupci. Od této doby vztahy mezi EU a jejími partnerskými zeměmi zahrnují i spolupráci v boji proti největším ekonomickým trestním činům. EU tímto pokračuje ve stopách Spojených národů, neboť Valné shromáždění OSN boj proti korupci vložila do seznamu cílů udržitelného rozvoje (přijato v září 2015.)

CV

Vzdělání

2004: PhD z Veřejného práva
Název disertační práce: “Le droit communautaire de la concurrence et l’intérêt général”
1999: Magisterské studium, obor Evropské právo, Právnická fakulta Aix-en-Provence
1998: Magisterské studium, obor Podnikatelské právo, Ústav podnikatelského práva, Univerzita v Aix-en-Provence
1997: Diplom z Podnikatelského práva, Právnická fakulta Aix-en-Provence
1996: Diplom na Ústavu politických studií na Aix-en-Provence

Profesionální zkušenosti

Akademické pozice
Od září 2019: Docent “hors-classe” na Sciences-Po Aix-en-Provence, Francie
Od února 2008: Docent “classe normale” na Sciences-Po, Aix-en-Provence, Francie

Administrativní pozice
Od prosince 2017
: Vedoucí programu Lifelong Learning na Sciences-Po Aix-en-Provence

Učení
MA 2: Veřejné právo (od 2007), Etické požadavky a boj proti korupci (od 2015), Zákon proti praní špinavých peněz v EU (od 2006), Sociální politika v EU (od 2016)
MA 1: Politika EU proti daňovým podvodům a korupci, Role EU v boji proti korupci a praní peněz, Politika EU, Externí vztahy EU, Francie v globálním kontextu, Teorie evropské integrace (od 2012)

Činnosti v rámci programu Jean Monnet

  • Od 2016: Člen projektu Jean Monnet “The Future of the European Union – The Future of the Eurozone – The Blueprint for a Political Union” založen bývalým předsedou Evropské komise José-Manuelem Barrosou, dnes veden profesory Faustem de Quadrem (Univerzita v Lisabonu) a Dusanem Sidjanskim (Univerzita v Ženevě)
  • Od září 2014: Předseda komise: “European Union’s action in the fight againt economical crime”

Publikace

ČLÁNKY

  • EU Anti-Corruption and Anti-Money Laundering Law
  • Prosinec 2018: “Strengthening the Fight against Money Laundering and Terrorism Financing : an Opportunity to Increase Cooperation at the European Level ?”, in “Libertés, (l)égalité, humanité”, a Tribute to President Jean Spreutels, Bruylant, Brussels, 2019, p. 943
  • Leden 2018: “The Decentralized Structure of the EPPO from the Commission’s proposal to the Final Act “, EUCRIM, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, n°3/2017, p. 143
  • Leden 2017: “The Fight against Money Laundering in the EU: The Framework Set by the Fourth Directive and its Proposed Enhancements’, EUCRIM, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, n° 4/2016, p. 170
  • Červenec 2016: « Ensuring Integrity in Public Procurement », conference proceedings, 12th International Symposium on Public Management, Institute for Public Management and Economic Development, French Ministry of Finance, 2016, Paris, p. 43
  • Březen 2016: « The EPPO at the European Level: Institutional Layout and consequences on the Link with the National Level », in « The European Public Prosecutor’s Office and National Authorities », Ed. Celina Nowack, Coll Giustizia Penale Europea, Wolters Kluwer, CEDAM, 2016, p. 35
  • Duben 2015: « The Legal Framework of Anti-Money Laundering in the EU », Revue de l’Union européenne, n° 587, April 2015, p. 217
  • Listopad 2013: « The Reform of the Fight against Money Laundering in the EU », EUCRIM, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, n° 3/2013, p 89