Stažisti v CEFRES 2018-2019

Zineb El Ouassini

Bakalářské studium humanitních a společenských věd na Ecole de Gouvernance et d’économie v Rabatu, aktuálně na výměnném programu na Metropolitní univerzitě v Praze (katedra International Relations and European Studies)
Odborný zájem: Soudobé dějiny, geopolitika a politická geografie regionu MENA, ekonomie a sociologie rozvoje, studia bezpečnosti, veliký zájem pro migrační otázky (zvláště otázka uprchlíků v regionu Maghreb)
Trvání stáže: červen-červenec 2019
Administrativní stáž

Hoevi FOCH

První ročník magisterského studia, výzkum « monde et civilisation moderne et contemporain » na Univerzitě Toulouse II Jean Jaurès, aktuálně na výměnném programu na Univerzitě Karlově
Odborný zájem: Soudobé dějiny, dějiny minorit, medicíny a rodu 19. století, zvláště normalizační procesy a marginalizace ve společnosti (historie psychiatrie)
Téma diplomové práce (provizorní název): Mánie a melancholie v Toulouse v 19. století
Trvání stáže: červen-červenec 2019
Výzkumná a administrativní stáž

Xavier Vest

Třetí ročník bakalářského studia na Institut d’Etude Politique v Rennes (Sciences Po Rennes), aktuálně na výměnném programu v Praze na FSV UK
Odborný zájem: Humanitní vědy obecně, soudobé dějiny, politická filozofie, mezinárodní vztahy, sociologie
Trvání stáže: červen-červenec 2019
Administrativní stáž

Léna Perrin

Třetí ročník bakalářského studia na Institut d’Etude Politique v Lyonu (Sciences Po Lyon), aktuálně na výměnném programu v Praze na FHS UK
Odborný zájem: Politické vědy, politická filozofie, právní dějiny, konstituční právo ve Francii (komparistika), kulturní antropologie
Trvání stáže: květen-červen 2019
Administrativní stáž

Jacques-Hans Roche

Bakalářské studium, obor Historie na Univerzitě v Lorraine (Katedra Humanitních a společenských věd), aktuálně na výměnném programu v Praze na FF UK
Odborný zájem: současná historie, historie mezinárodních vztahů, historie vzniku Evropy, institucionální systém Evropské Unie, francouzský politický systém
Trvání stáže: květen-červen 2019
Administrativní stáž

Jade Iafrate

Magisterské studium na Sciences Po Aix,  dvojitý bakalářský diplom ze studia práv na fakultě Aix-en-Provence, aktuálně na výměnném programu v Praze na FSV UK
Odborný zájem: politické vědy, analýza politického rozhodování, mezinárodní vztahy, mezinárodní veřejné právo, historie základních práv a svobod, evropské právo a historie politických myšlenek po 1789
Téma diplomové práce (prozatímní název): Dopad „politického“ páru na nástup velkých právních změn na podporu všeobecných lidských práv za páté Francouzské republiky
Trvání stáže: duben-květen 2019
Výzkumná a administrativní stáž

Koupaia Corbet

Magisterské studium Esdoc “Knihovna, dokumentace, výzkum” na Univerzitě Poitiers, obor informační a komunikační vědy, Fakulta humanitních studií, sociálních věd a umění
Odborný zájem: otevřená věda, kulturní zprostředkování, tradiční hudba, správa dat výzkumu ve vědeckých a technických informacích
Téma diplomové práce (prozatímní název):  Otevřená věda jako nástroj transferu etnomusického dědictví
Trvání stáže: duben-červenec 2019
Administrativní stáž v knihovně/dokumentace

Hector Marchand

Magisterské studium, obor politologie, na Právnické univerzitě v Rennes, aktuálně na výměnném programu v Praze na Metropolitní univerzitě na katedře “Mezinárodní vztahy a evropská studia”
Odborný zájem: všechny obory politických věd, zejména ty, které souvisejí s otázkami mezinárodní politiky: mezinárodní systém, správa, strukturované ideologie, místo a dichotomie aktérů (národní státy a supra/infra/mezistátní aktéři…); konceptualizace konfliktů a bezpečnosti
Trvání stáže: březen-květen 2019
Výzkumná a administrativní stáž

Coline Perron

Francouzsko-německé magisterské studium oboru Historie a civilizace / Geschichtswissenschaft na EHESS, Paříž a Ruprecht-Karls Universität, Heidelbergu
Odborný zájem: současná historie, zejména historie východních zemí během komunistického období; kulturní mediace v oblasti historické paměti, zvláště problematika dostupnosti a přístupu k archivům; správa kulturních institucí zvláště historických muzeí; překlad literárních textů (francouzština/němčina/angličtina + střední úroveň ve španělštině a ruské pojmy); mezikulturní komunikace
Téma diplomové práce (prozatímní název): Nezávislé environmentální skupiny v NDR v 80. letech
Trvání stáže: únor-duben 2019
Výzkumná a administrativní stáž

Marie-Anna Hamanová

Magisterské studium oborů Tlumočnictví (čeština–francouzština) a Český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: Tlumočení, Bilingvismus, Psycholingvistika, Současná česká literatura
Téma diplomové práce:Bilingvismus jako nevýhoda? Lexikální vybavování v prvním jazyce bilingvních mluvčích
Trvání stáže: červenec–září 2018
Administrativní a překladatelská stáž