Platforma CEFRES získala „Consolidator grant“ Evropské rady pro výzkum (ERC)

Po dvou letech příprav získal výzkumný tým „Tandem“ Platformy CEFRES pod vedením antropologů Luďka Brože a Virginie Vaté prestižní „Consolidator grant“ Evropské rady pro výzkum (ERC). Tento úspěch je důkazem vysoké kvality francouzsko-české spolupráce ve výzkumu v oblasti humanitních a společenských věd. Zdůrazňuje také klíčovou roli Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) jakožto inkubátoru evropských projektů.

Luděk Brož, výzkumný pracovník Etnologického ústavu AV ČR a CEFRES

Evropská rada pro výzkum zveřejnila dne 10. prosince 2019 seznam výzkumných projektů, které prestižní ERC konsolidační grant obdržely. Antropolog Luděk Brož, výzkumný pracovník Etnologického ústavu Akademie věd České republiky a Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), získal na svůj projekt zabývající se vztahy mezi lovci, divokými prasaty a biologickou bezpečností grant ve výši 2 milionů EUR.

Tento projekt, vytvořen ve spolupráci s výzkumnou pracovnicí Národního výzkumného centra ve Francii (CNRS), Virginie Vaté, je výsledkem úzké spolupráce mezi CEFRES, CNRS, Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou, sdruženými v „Platformě CEFRES“, jejichž partnerská smlouva byla prodloužena 6. listopadu 2019. Výzkumný tým, Luděk Brož a Virginie Vaté, připravoval tento projekt v rámci programu „Tandem“ poslední dva roky (2018-2020). Vytvořili mezinárodní síť a uspořádali několik mezinárodních vědeckých konferencí.

Veterinární lékařství, myslivost a divoká prasata spojuje mezinárodní etnografický výzkum. V následujících pěti letech se Luděk Brož se svým týmem zaměří na konflikty, ke kterým vedl nejdříve velký nárůst počtu divokých prasat v Evropě a potom jejich následné ohrožení africkým morem.

Obsah obrázku patro, zeď, muž, interiér

Popis byl vytvořen automaticky
Mezinárodní konference „Emigrating Animals and Migratory Humans: Belonging, Prosperity and Security in More-Than-Human World“ pořádaná 10. a 11. září 2019 v CEFRES (Praha). Zleva: Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES, Virginie Vaté, výzkumná pracovnice CNRS a CEFRES, a Giovanna Capponi, postdoktorandka programu „Tandem“.

Africký mor prasat je považován za jednu z nejzávažnějších zvířecích chorob současnosti, která se sice nepřenáší na lidi, ale ve většině případů vede ke smrti nakaženého prasete, ať už divokého nebo domácího. Tento virus je velmi odolný a relativně snadno se šíří přímým kontaktem s nakaženým zvířetem, s těly infikovaných uhynulých zvířat či jejich tělními tekutinami. Účinná vakcína dosud neexistuje, což ohrožuje celosvětový chov prasat a může mít zásadní ekonomické dopady.

Šíření choroby napříč Evropou a Asií začalo v roce 2007 v Gruzii. Dnes je nemoc rozšířená od Číny až po Polsko a je příčinou výrazných geopolitických změn. Polsko v loňském roce uvažovalo o vztyčení plotu na hranicích s Ukrajinou a Běloruskem, Dánsko takový plot právě dokončuje po celé délce hranice s Německem. “S odkazem na biologickou bezpečnost se třicet let po pádu železné opony vztyčují hraniční ploty uprostřed Schengenského prostoru,” upozorňuje Luděk Brož.

V rámci ERC projektu bude Luďka Brože zajímat, jak se ohrožení prasat promítá v lovecké komunitě. Ta napříč Evropou čítá zhruba sedm milionů především amatérských lovců a v současnosti znovu hledá svou roli a hájí svou společenskou přijatelnost, často v dialogu s veterinární epidemiologií.

Projekt podle autora „otevře nový empirický a teoretický pohled na fenomén lovectví,” protože hrozba afrického moru prasat transformovala divoké prase do jakéhosi “trójského koně”, který může umožnit šíření nákazy napříč evropským kontinentem.V tomto kontextu se “soutěž člověka a divokého prasete o území a zdroje stala válkou o divoké prase, ve které je ve hře masové vybíjení, uzavřené zóny či hraniční ploty,” vysvětluje vědec.

Jako inkubátor projektu posloužil dvouletý program TANDEM, který na Platformě CEFRES podporuje úzkou spolupráci jednoho vědce z AV ČR a jednoho vědce z CNRS při přípravě ambiciózního projektu.

Univerzita Karlova podporuje tým financováním jedné postdoktorandské pozice. V roce 2020 se nový výzkumný tým „Tandem“ sdruží v CEFRES na další dva roky. Spojí výzkum Michèle Baussant, antropoložky, výzkumné ředitelky CNRS a odbornice v oblasti migrace, Johany Wyss, doktorky na Oxfordské univerzitě a antropoložky na AV ČR, a Marie Kokkinou, postdoktorandky. Jejich projekt s názvem „The Europe of Resentment. A Confederation of the Vanquished“ (Evropa odporu. Konfederace poražených) se zaměří na paměti několika národnostních menšin a vysídlených populací v Evropě po válce či dekolonizaci. Tento projekt je zcela v souladu s vědeckou politikou CEFRES a svou aktuálností odkazuje na současné migrace v Evropě.

Více informací naleznete na:

http://cefres.cz/cs/platforma-cefres

https://boar.hypotheses.org