Maria Kokkinou: Výzkum a CV

Evropa nesnášenlivosti a trosek: Konfederace poražených?

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Maria Kokkinou nedávno dokončila doktorát v oboru sociální antropologie a etnologie na IIAC (Interdisciplinární institut antropologie současnosti) na EHESS v Paříži. V CEFRESu působí jako post-doktorandka v rámci projektu TANDEM s názvem „Evropa nesnášenlivosti a trosek: Konfederace poražených?“.

Její disertační práce byla zaměřena na politické uprchlíky řecké občanské války (1946-1949), kteří uprchli do Bulharska. Cílem této práce bylo mimo jiné objasnit životy různých kategorií a generací uprchlíků (včetně těch, kteří se narodili v exilu), a to v období, které zahrnuje studenou válku a pokračuje dlouho poté, co skončila. Výzkum byl založen na mnohostranné etnografii v Řecku a Bulharsku a na dvou typech zdrojů. Prvním byly archivy Demokratické organizace pro kulturu a vzdělávání (DOME), založené v roce 1962 úředníky řecké komunistické strany v Sofii. Druhým byly hloubkové rozhovory (životní příběhy) vedené přes tři generace: uprchlíci, jejich děti a jejich vnoučata.

Avšak uprchlíci z občanské války nejsou jedinou skupinou vysídlených obyvatel v moderní řecké a turecké historii. V roce 1923, po podpisu smlouvy v Lausanne, která nařizovala výměnu obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem, byla většina pravoslavných řeckých obyvatel (asi 1,2 milionu lidí) násilně přemístěna do Řecka. Tato skupina je známá v řecké historiografii jako „Asijští malí uprchlíci“. Naopak muslimští řečtí občané (asi 500 000) byli vysídleni do Turecka. Obě populace, jak pravoslavná, tak muslimská, osídlily Osmanskou říši a již zůstaly na jejích roztříštěných zemích i po jejím zániku, což vedlo k vytvoření národů.

Ačkoli smlouva v Lausanne připravila většinu těchto populací o místo jejich původu, pravoslavný prvek v Turecku ani muslimský prvek v Řecku nevymizel. Potomci těchto vysídlených skupin zde stále žijí jako náboženské menšiny. Jak prožívaly subjekty v obou zemích své nucené vysídlení? S jakými vzpomínkami spojují své místo původu? Co vypluje, když si subjekty vzpomenou na období jejich soužití? Je to paměť, nebo spíše zapomnění? Jak vynucené přemístění transformuje paměť? Jak tyto „menšiny“ prožívají své současné soužití?

Pomocí etnografických údajů z pozorování v místech původu a pobytu obou menšin v kombinaci s archivním materiálem se tento výzkum pokusí vysledovat roli paměti prostřednictvím zkušeností vysídlených populací ve dvou etnografických oblastech, v Řecku a Turecku, kde potomci těchto populací stále žijí. Cílem je zdůraznit místo paměti a zapomnění v situacích nuceného pohybu pomocí srovnávacího přístupu s ostatními příklady nucených přemístění (v různých časech a místech). Z tohoto důvodu budou během tohoto výzkumu probíhat skupinové ateliéry s účastí výzkumných pracovníků z obou institucí. Výzkum bude dokončen zveřejněním článků a editovaných knih, které budou prezentovány na konferenci.

CV

Vzdělání

2019: PhD titul ze sociální antropologie a etnologie, EHESS, Paříž, Francie
Název disertace: Instituer l’attente : la DOMÉ et les réfugiés de la guerre civile grecque en Bulgarie (1949-2010) (Institutionalizing expectation : the DOME and the refugees of the Greek civil war in Bulgaria, 1949-2010)
Vedoucí práce: Jean-François Gossiaux

2007: Magisterský titul z historie a imigrace, EHESS, Paříž, Francie
Název diplomové práce: Political asylum in Greece, 1975-2005
Vedoucí práce: Nancy Green

2004: Bakalářský titul ze sociální antropologie historie, Univerzita v Aegean, Řecko

Práce v terénu

2009-2011: Práce v terénu v Bulharsku a Řecku.
Výzkum v Archivu soudobé sociální historie (ASKI), Athény, a v ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ (ЦДА), Archiv Státní agentury, Sofie

Publikace

 • “After Tashkent: ‘Albanophiles’, followers of Zachariadis and of Markos against the ‘orthodox’ Communists and the Greek Communist Party (GCP) in Bulgaria”. (“Μετά την Τασκένδη: ‘φιλοαλβανικοί, ζαχαριαδικοί, και μαρκιακοί’ αντιμέτωποι με τους ‘ορθόδοξους’ κομμουνιστές και το ΚΚΕ στην Βουλγαρία”) Arhiotaxio, journal of ASKI, vol.18, November 2016, pp.24-37.
 • “The political refugees of Greece in Bulgaria after the end of the Civil War (1946 – 1949). On the occasion of an episode in Greek history, a discussion of the term ‘refugee'”, Социологически проблеми, special issue МИГРАЦИИ И МОБИЛНОСТИ2012, n°1-2, pp. 275-292.
 • “How many meters does it take to change a country? Identity, borders and Migration in a Greek Minority village of Albania”, Proceedings of the 3rd Summer School in Konitsa Balkan Border Crossings, LIT, 2014, p. 215-232
 • “The relationship with the ‘lost homeland’. Ideologies and memories of Greek political refugees in Bulgaria (1949-2010)”, Asylon(s), Expériences migratoires et transmissions mémorielles, N°12, juillet 2014
 • Překlad (v řečtině) knihy Maurice Godelier Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie, Albin Michel « Bibliothèque Idées », Paříž (v tisku 2019)

Příspěvky na konferencích

 • 2018: “Extraordinary Childhoods : Routes and experiences of displaced children from the Greek civil war to Bulgaria”. Prezentace na symposiu organizovaného ECO-SUD, EHESS a IIAC s názvem “Figures and displacement of the ‘Foreign’: Management of the bodies, uses of the words”
 • 2018: “Between Experience and Institution During the Cold War: The Refugees of the Greek Civil War (1946-1949) in Bulgaria”. Prezentace na 23rd Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN), Kolumbijská Univerzita, New York
 • 2017: “The Institutionalization of the Greek civil war refugeedom in Bulgaria. Past and Present”. Prezentace na 9. Mezinárodní studentské konferenci v moderních řeckých studií: “Work in Progress: new approaches” v SEEGER Center for Hellenic Studies, Princeton University, USA
 • 2016: “The Communist refugees in exile in Bulgaria through the prism of autobiography”. Prezentace na semináři Southeast European societies of nineteenth-XXI century through the prism of individual trajectories (organizovaný Nathalie Clayer a Xavier Bougarel), EHESS, Paříž, Francie
 • 2015: Spolupořádání Multidisciplinárního workshopu Balkanς pro Phd studenty a mladé vědce s Angeliki Drongiti (financováno a podpořeno Doctoral School of Social Sciences Paris 8, CSU and IIAC, Paříž, Francie)
 • 2013: “Establishing the expectation of a future life: the case of DOME of the political refugees of the Greek civil war in Bulgaria (1949-2010) ”, Ateliér pro mladé vědce na French School of Athens (EFA), Athény, Řecko
 • 2012: Spolupořádání a účinkování na 3. PhD dnů IIAC- EHESS, “Critical Crises: a subject, a posture, a writing in dialogue”, Paříž, Francie
 • 2011: “The “refugee” experience: thoughts on a first outline of a category”. Účinkování na Annual Meeting of PhD candidates, organizovaný Katedrou sociální antropologie a historie, Univerzita Aegean
 • 2010: “How many meters does it take to change a country? Identity, Borders-Migration in a Greek minority village of Albania”. Účinkování na 5. Konitsa Summer School, Konitsa, Řecko
 • 2009: “The adventures of the term ‘Political Refugees’ in the Greek Legislation Concerning Political Asylum (1975-2005)”, 7. Mezinárodní studentská konference Border Crossings Network, Balkans: The local, the national and the global-anthropological Perspectives, Plovdiv, Bulharsko