Johana Wyss: Výzkum a CV

Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: johana.wyss@gmail.com

Johana Wyss je vědeckou pracovnicí v CEFRESu a Etnologickém ústavu AV ČR od února 2020. V současné době spolupracuje s Michèle Baussant na projektu TANDEM ‘Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny. Zároveň se její badatelská činnost pojí také k vědeckému sdružení V4 na Institutu Maxe Plancka pro sociální antropologii v Halle/Saale v souvislosti s jejím samostatným postdoktorským projektem „Paměť a vzpomínkové rituály v Českém Slezsku“.

Johana získala doktorát na Oxfordské univerzitě, kde v roce 2018 obhájila disertační prací nazvanou Slezská identita: souhra paměti, historie a hranic. Na základě etnografického výzkumu autorka v této práci popisuje a analyzuje identitu (nebo identity) Opavského Slezska a její proměny. Zejména se zabývá otázkou, jakým způsobem je slezská identita pojímána a prosazována různými společenskými aktéry v Opavě, kde žijí takzvaní „Císaráci“, a sousedním Hlučínsku, obývaném „Prajzáky“. Konkurenční chápání a reprezentace slezanství a s nimi spojené protichůdné rekonstrukce minulosti jsou zasazeny do teoretického rámce „dominantního v. Demotického diskursu“ Gerda Baumanna a „tíživého dědictví“ Sharon Macdonaldové.

V akademickém roce 2017-18 Johana pracovala jako pomocná vědecká síla na projektu Mellona-Sawyera, financovaným vědeckou nadací Andrew W. Mellona. V rámci tohoto postu a jako členka interdisciplinárního týmu spoluorganizovala roční cyklus přednášek a seminářů s názvem Po válce: vzpomínky, obnova a smíření. Tento cyklus přednášek se konal pod záštitou Oxfordského výzkumného centra humanitních věd na Oxfordské univerzitě a univerzity Oxford Brookes. Na základě tohoto cyklu vznikl obsáhlý sborník s názvem On Commemoration (Gilbert et al., Oxford: Peter Lang), který je právě v tisku.

Webová stránka: www.johanawyss.com

CV

Vzdělání

 • 2014-2018: Oxfordská univerzita, Velká Británie
  Doktorka filozofie (D.Phil) v oboru sociální a kulturní antropologie (Dizertace Slezská identita: souhra paměti, historie a hranic, vedoucí práce: Dr. Robert Parkin a Dr. Nicolette Makovicky)
 • 2012-2013: Amsterdamská univerzita, Nizozemí
  Magistra vědy (MSc) v oboru sociální a kulturní antropologie (Diplomová práce Komunistická žena a ženy v komunismu, vedoucí práce: Dr. Milena Veenis)
 • 2008-2012: Aberdeenská univerzita, Velká Británie
  Bakalářka (MA) v dvojoboru antropologie a sociologie (Diplomová práce Mluvit jazykem, kterému moc rozumí, vedoucí práce: Dr. Margaret Bolton)

Publikace

 • Wyss, J. (forthcoming 2020) Stones Do Not Forget: the Symbolic Struggle Between Forgetting and Being Forgotten. In: Gilbert, C. (Ed.) On Commemoration. Oxford: Petr Lang
 • Janak, D. and Wyss, J. (2018) ‘Ernest Gellner’s Habsburg Dilemma’. In Pepe, W. and Subrt, J. (eds.) Mitteleuropa denken: Intellektuelle, Identitäten und Ideen Der Kulturraum Mitteleuropa im 20. und 21. Jahrhundert [Thinking Central Europe: Intellectuals, Identities, and Ideas – The Cultural Space of Central Europe in the 20th and 21st Century]. Cologne: De Gruyter
 • JASO: Laura Pountney and Tomislav Marić, Introducing Anthropology: What Makes Us Human? Cambridge: Polity Press 2015, 330 pp. ISBN 9780745699783

Granty, stipendia a ocenění

 • 2019/2021 Max Planck Society Scholarship
 • 2017/2018 Mellon-Sawyer Scholarship
 • 2015/2016 Scatcherd European Scholarship Award
 • 2015/2016 Peter Lienhardt and Philip Bagby Research Travel Grant

Spolupořádání workshopů

 • The Rest is Silence: Panel-Led Workshop, Oxford, 19 May 2018
 • Music and Memory: Panel-Led Workshop, Oxford, 28 April 2018
 • Gravestone: Panel-Led Workshop: Oxford, 3 March 2018
 • Museums and National Identity: Panel-Led Workshop, Oxford 21 February 2018
 • Conflict and Community: Panel-Led Workshop, Oxford, 11 November 2017
 • Poetry and Life-Writing: Panel-Led Workshop, Oxford, 21 October 2017

Spolupořádání konferencí

 • Hegemonic Narratives, Oxford, 18 May 2020
 • Post-War: Remembrance, Recollection, Reconciliation, Oxford, 26 May 2018
 • Creativity and Commemoration, Oxford, 10 March 2018

Příspěvky z konferencí (výběr)

 • 2019 Paper Presented: Fighting on the Wrong Side: a Case Study of Non-German Wehrmacht Soldiers and Their Commemoration, Conference: 118th American Anthropology Association, Vancouver, Canada, 20-24 November.
 • 2019 Presented paper: Heritage of Silenced Memories, International Workshop: No Neighbors’ Land, Deutsches Historisches Institute Warschau and the Polish Academy of Science, Warsaw, 23-25 October.
 • 2019 Presented paper: Anthropology of Memory: Past and Future Trajectories, Conference: Epistemologies of Memory, Kings College, London, 12-13 September.
 • 2019 Presented paper: The Tourist Taste: Cooking Identity, Cultural Heritage, and Silesian-ness, Conference: 20th Cambridge Heritage Symposium: Cooking Identities & Tasting Memories: The Heritage of Food, Cambridge Heritage Research Centre, Cambridge, 10-11 May.
 • 2019 Presented paper: National History and Vernacular Memory, Conference: 29th Annual ASEN Conference, University of Edinburgh, Edinburgh, 27-28 March.
 • 2018 Presented paper: Remembering the Present, EASA Conference: Staying, Moving, Settling, Stockholm University, Sweden, 14-17 August.
 • 2018 Presented paper: A Hundred Years of What?, Conference: Czechoslovakia 100, The British Association for Slavonic and East European Studies, Cardiff University, UK, 11 May.
 • 2018 Presented paper: Contemporary Czech Nationalism, Conference: 28th Annual ASEN Conference, London School of Economics, London, 27-28 March.
 • 2017 Presented paper: Revenge, Silence, Guilt, Reconciliation?, Conference: 2nd Memory Studies Association, University of Copenhagen, Denmark, 14-16 Dec.
 • 2017 Presented paper: Negotiating the Past and Forming the Future, Conference: 116th American Anthropology Association, Marriott Hotel, Washington DC, USA, 29 Nov.-3 Dec.
 • 2016 Presented paper: Performative Identity, Conference: Ambiguity, Charles University, Czech Rep., 30 Sept.-1 Oct.
 • 2016 Presented paper: Negotiating the Past/Negotiating the Present, Conference: Anthropological Legacies and Human Futures, University of Milano-Bicocca, Italy, 20-23 July.
 • 2015 Presented paper: Collective Amnesia as a Solution to Difficult Heritage, Conference: Visual Anthropology and European Cultural Heritage, University of Warsaw, Poland, 21-26 Sept.
 • 2015 Presented paper: Silencing German Memories, Conference: Utopias, Realities, Heritage: Ethnographies for the 21st Century, University of Zagreb, Croatia, 21-25 June.