Mert Koçak: výzkum a CV

Nadnárodní správa migrace, sexuality a genderové identity: UNHCR jako hlavní aktér ve vytváření právního základu pro žádosti o azyl LGBT uprchlíků v Turecku

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: mert.kocak(@)cefres.cz

Můj výzkum je zaměřen na následující otázku: jakým způsobem se mohou LGBT uprchlíci „legálně“ registrovat u migračních úřadů v rámci právního systému, který neuznává jejich skutečný důvod žádosti o azyl? Studuji případy právní přítomnosti LGBT uprchlíků v Turecku. Pokud žádají o status uprchlíka v západních zemích (např. v USA, Velké Británii, Kanadě nebo Německu), kde je sexualita a genderová příslušnost uznávána jako legitimní kritérium pro žádost o azyl, jsou povinni zaregistrovat se u tureckých migračních úřadů. V Turecku ale toto kritérium uznáváno není.

Po dobu šestnácti měsíců, od září 2017 do září 2019, jsem se věnoval vícemístné etnografii, zahrnující zúčastněné pozorování a rozhovory s LGBT uprchlíky, pracovníky UNHCR a místními zaměstnanci neziskových organizací. Pohyboval jsem se na území čtyř tureckých měst: Istanbulu, Ankary, Eskišehiru a Yalovy. Zaznamenal jsem, že UNHCR vytvořil nadnárodní správu v rámci tureckých hranic. Díky tomu, že řídí první fázi procesu registrace žadatelů o azyl, provádí s nimi rozhovory a rozhoduje o přiznání statusu uprchlíka, je to právě UNHCR, který uznává sexualitu a genderovou identitu jako základ pro získání azylu, nikoli Turecko. Přesídlením uprchlíků do třetích zemí pak UNHCR spouští nadnárodní řetěz nových přesunů.

CV

Vzdělání

 • 2016- : Doktorské studium, Ústav Sociologie a sociální antropologie, Central European University
 • 2015- 2016: Master of Arts v oboru Gender Studies, Ústav pro Gender Studies, Central European University
 • 2013- 2014: Master of Science v oboru Liských prav, Sociologický ústav, London School of Economics and Political Science
 • 2007- 2013: Bachelor of Arts, Oddělení politologie a mezinárodních vztahů, Univerzita Bogaziçi

Stipendia

 • 2019- 2020: Pontica Magna Fellowship, New Europe College
 • 2016- 2019: Doktorské stipendium, Central European University
 • 2015- 2016: Magisterské stipendium, Central European University
 • 2013- 2014: Magisterské ocenění, London School of Economics and Political Science

Ocenění a granty

 • 2019- 2020: Award for Advanced Doctoral Students, Central European University
 • 2019: Field and Archival Research Grant, Central European University
 • 2018: Research Grant for Human Rights, Raoul Wallenberg Institute
 • 2017- 2018: Academic Achievement Award for First-Year Doctoral Students, Central European University, Budapest
 • 2017- 2018: Field Support Grant: Central European University

Články v recenzovaných časopisech

 • Kocak, M. (2020). Who is “Queerer” and Deserves Resettlement?: Queer Asylum Seekers and Their Deservingness of Refugee Status in Turkey. Middle East Critique, 29(1), 29-46. DOI: 10.1080/19436149.2020.1704506
 • Kocak, M. (2016). Gendering Mourning in the image of Anne Frank. Kaleidoscope: Journal on the History of Culture, Science and Medicine,7(13), 542-551. DOI:10.17107/KH.2016.13.542-551.

Kapitoly v knihách

 • Kocak, M. (2020). Türkiye’ye Göç Eden Kimlikler: Yerel ve Ulusaşırı Dinamiklerin Kesişiminde LGBT Mülteciliğin İnşası (Identities that Migrate to Turkey: Construction of LGBT Refugeeness at the Intersection of Local and Transnational Dynamics). In K. Biehl & D. Danış (Eds.), Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları (Migration Studies in Turkey from the Perspective of Gender) (pp. 164-191). Sabancı University and Association for Migration Studies.
Facebooktwitterlinkedin