Adrien Beauduin: výzkum a CV

Ideje, mobilizace a faktory angažovanosti členů nové politické pravice v České republice a v Polsku

Výzkumné osy 2 & 3 – Normy a transgrese & Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: adrien.beauduin(@)cefres.cz

Adrien Beauduin, doktorand na Středoevropské univerzitě v Budapešti, se v rámci své disertační práce zabývá politickými stranami nové pravice v České republice a v Polsku. Ve své práci zkoumá osobní drahy aktivistů těchto stran, faktory jejich politické angažovanosti a jejich sociopolitické názory. Zvláštní pozornost věnuje otázkám demografie (rodině, sociální politice, migraci atd.).

Politické strany nové pravice sílí v Evropě i jinde ve světě. Tento směr všeobecně zaznamenává nárůst hlasů kritických k liberální demokracii, které trvají na národní suverenitě, kritizují migraci a zastávají konzervativní morální postoje. Navzdory spřízněnosti s některými historickými proudy pravice se s ní tyto politické strany neshodují, ani s ní nejsou v přímé kontinuitě. V důsledku ideologických posunů se tak oddělují od svých historických kořenů.

V posledních letech došlo k odvratu od čistě nacionalistického náhledu, který byl nahrazen teorií „střetu civilizací“ Samuela Huntingtona (1996). Tato teorie nás odkazuje na pojem „civilizacionismus“ (Roger Brubaker, 2017). Adrien Beauduin si v rámci své disertační práce vybírá zástupce politického proudu nové pravice v České republice a v Polsku s cílem porozumět ideologii a diverzitě těchto politických stran. Zabývá se také jejich zařazením v rámci politického spektra v Evropě i jinde ve světě. Prostřednictvím rozhovorů vedených s aktivisty a aktivistkami těchto stran směřuje k lepšímu pochopení faktorů jejich angažovanosti. Zkoumá také důvody silně maskulinního zaměření těchto stran a jejich voličů.

CV

Vzdělání

  • Magisterské studium v oboru evropských studií, College of Europe ve Varšavě
  • Magisterské studium v oboru politologie, škola slovanských a východoevropských studií, University College London (UCL) a Univerzita Karlova v Praze
  • Studium soudobých evropských dějin, univerzita McGill v Montrealu
Facebooktwitterlinkedin