Véronique Gruca: výzkum a CV

Rodinné příběhy. Společenskost, rituály a každodenní život mezi mongolskými Buryaty

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt : veronique.gruca(@)cefres.cz

Můj výzkum se zaměřuje na společenskou, šamanské a pohřební rituály a každodenní rodinné záležitosti mongolských Buryatů. Zkoumám zvláštní strukturu sociálních vztahů specifických pro pastorační způsob života, stejně jako udržování solidárních vazeb mezi lidmi, duchy a mrtvými v současném Mongolsku. Tento výzkum je založen na 20 měsících rozšířených terénních prací prováděných v letech 2015 až 2020 u rodin Buryatů v severovýchodním Mongolsku. Výzkum zahrnuje studium několika aspektů společenského života: šamanských rituálů, pohřebních obřadů, kočovného pastoralismu a způsobu, jakým se lidé vztahují ke své “vlasti” (nutag). Etnografické údaje byly shromážděny od několika domácností ( ail ), všechny vzájemně příbuzné, protože patří do jedné velké rozšířené rodiny (hamaatan), jejíž členové jsou rozptýleni po celém území.

 Jedním z výstižných rysů tohoto výzkumu je analýza rekonfigurace vztahů mezi živými, duchy a zesnulými a je studována prostřednictvím popisu rituálů a prostřednictvím analýzy každodenního života a “rodinných příběhů”. Ať už mezi příbuznými, sousedy, mrtvými nebo duchy území, trvalé úsilí a trvalá péče jsou zaměřeny na udržení harmonie. Některé souvislosti však ukazují na závažný posun v této relační rovnováze. Mým cílem je zkoumat tento konkrétní typ společenskosti, který, jak se zdá, osciluje mezi nejistotou a stabilitou, a to jak s ohledem na způsob, jakým je solidarita denně vyjádřena, tak na situace vyvolávající spory a neshody, kde je ohrožena harmonie. Také zkoumám, jak rozptýlení, shromažďování a nostalgie se zdají být jádrem vztahu mezi mongolskými Buryatz a jejich “vlastí”(nutag). Prostřednictvím podrobného popisu šamanských rituálů a pohřebních obřadů popisuje moje disertační práce tento vztah ve své složitosti a zkoumá specifičnost deterritorializovaného “stavu bytí” a způsobu vztahu ke světu.

CV

Vzdělání

 • 2018 – : doktorské studium Antropologie na Univerzitě Paris-Nanterre pod vedením Anne de Sales a Grégory Delaplace
 • 2018-2020 : Bakalář v mondolských studií, INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), Paříž
 • 2014-2016 : Master v Antropologie na Univerzitě Paris-Nanterre, (summa cum laude)

Terénní a etnografických pobyty

 • 2020 : 10 měsíců etnografického pobytu v Mongolsku (oblast Dornod,  Bayan-Uul a Bayandun ; Oulan-Bator)
 • 2015 : 5 měsíců etnografického pobytu v rámci přípravy Master (Mongolia, kráje Hentii a Dornod)

Publikace

Gruca V. (2015), Název: « Créer un terrain d’entente. Etude de deux rituels chamaniques bouriates en Mongolie », [Diplomová práce magisterské studium].

Příspěvky na konferencích

 • květen 2021 : Název příspěvku: « Nutag : a Mongolian conception of Homeland ? », Epistemologický seminář, CEFRES, Praha, Česká republika
 • březen 2021 : Název příspěvku: « Se retrouver dans les steppes en temps de crise », séminaire Úvahy o krizích, CEFRES, Praha, Česká republika
 • březen 2021 : Název příspěvku: « Retour sur l’expérience d’un confinement partagé avec une famille bouriate en Mongolie », Séminaire du Centre d’Etudes Mongoles et Sibériennes (CEMS), Paříž, Francie
 • únor 2021 : Název příspěvku: « Quand l’Autre est le plus proche : relations de voisinage chez les Bouriates en Mongolie rurale », česko-francouzský historický seminář, CEFRES, Praha, Česká republika
 • 2019 : Workshop LESC PhD (Univerzita Paris-Nanterre). Název příspěvku: « Dynamiques intrafamiliales et rituel. Etude d’un rituel chamanique bouriate en Mongolie »
 • 2015 : přísvěvek k přednášce « Antropologie a fotografie » – data z terénu a představení diplomové práce.

Stipendia a výzkumné granty

 • 2020/06-2020/12: Stipendium Mezinárodní asociace mongolských studií, Mongolsko
 • 2019: Stipendium Région Ile-de-France pro mezinárodní mobilitu doktorských studentů
 • 2018: Podpora k terennímu pobytu, Doktorské školy ED 395 « Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent », Univerzita Paris-Nanterre.
 • 2015: Výherkyně projektu Projets Solidaire, Massy (91)

Další výzkumné granty a zahraniční pobyty

 • 2021-2022 : Stipendium CEFRES, Praha
 • 2020/12-2021/08 : Stipendium CEFRES, Praha
 • 2012-2013 : Studijní pobyt v Durham University, v Socialní antropologii, Erasmus mobility program.