Nikola Ludlová: výzkum a CV

Roma as an Object of Science and State Policies. Knowledge and Citizens in the Making in Post-war Czechoslovakia, 1945–1989

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: nikola.ludlova(@)cefres.cz

Moje disertační práce rekonstruuje počátky a vývoj vědecké produkce o Romech v Československu v období 1945 až 1989. Zájem o tyto poznatky a institucionalizace výzkumu o Romech byli podníceny snahou státu řešit tzv. cikánskou otázku. Tvůrci “cikánské politiky” tak v rámci svého sociálního inženýrství usilujícího o asimilaci a převýchovu romské populace v souladu s étosem socialistického člověka aplikovali státní plánování a využívali poznatků vědy při navrhování jednotlivých opatření.

Nicméně vědecký výzkum v této oblasti se rozvíjel i na základě vědeckých zájmů jednotlivých badatelů, kteří také zajišťovali kontinuitu tohoto výzkumu ve sledovaném období nezávisle na státní poptávce. Někteří tito aktéři, ačkoliv participovali na státních vědeckých projektech a zastávali pozice v administrativních politických orgánech, se stali v období politického uvolnění v šedesátých letech kritiky asimilační politiky a legitimizovali svými poznatky etnoemancipační snahy romských intelektuálů. Věda tak byla politicky instrumentalizována různými aktéry pro opozitní cíle.

Můj výzkum je tedy příspěvkem k bádání v oblasti vztahu politiky a vědy. Kromě již zmíněné instrumentalizace vědy je dalším cílem vyhodnotit, jak ustanovení Romů jako předmětu vědy přispělo k rozvoji studovaných disciplín. Důležitým aspektem práce je začlenění vědecké produkce v socialistickém Československu do delší historie vědecké produkce poznatků o Romech v Evropském kontextu, která se datuje od pozdního osmnáctého století. Práce se tak sekundárně zabývá historií vědecké produkce v oblasti tzv. cikánologie a/či romistiky jako historicky specifických inter- či multidisciplinárních oborů či škol studujících Romy.

CV

Vzdělání

  • 2016 – Středoevropská univerzita v Budapešti, katedra historie, doktorský program: Komparativní historie Střední, Jihovýchodní a Východní Evropy
  • září 2014 – červen 2016, Středoevropská univerzita v Budapešti, katedra historie, magisterský program: Komparativní historie Střední, Jihovýchodní a Východní Evropy
  • říjen 2003 – květen 2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Seminář romistických studií, bakalářský program: Romistika

Publikační činnost

  • Ludlová, Nikola. “Vita Sexualis: Karl Ulrichs and the Origins of Sexual Science.” European Review of History: Revue européenne d’histoire (March, 2020). A book review. Published online.
  • Ludlová, Nikola. “Coerced Sterilization of Romani Women in the Czech (Czechoslovak) and European Context: The Past and Present.” Conference report. Published online in June 2018 at the website of the Prague Forum for Romani Histories
  • Ludlová, Nikola, and Pavel Baloun. “Tracing the Legacies of the Roma Genocide. Families as Transmitters of Experience and Memory.” A Conference report. Published online in April 2018 at the H-Soz-Kult website
  • Ludlová, Nikola. “Humorous Stories as a Tool for Building Prestige and Self-Esteem. A Social Analysis of the Romani Verbal Art.” ENTER+ vol. 29. The manual for Romani art. (January 2016).

Další akademická činnost

  • 16 – 18 září, 2020, Gypsy Lore Society Conference on Romani Studies, Praha. Organizováno Pražským fórem pro romské dějiny a Gypsy Lore Society. Název konferenčního příspěvku: Roma as an Object of Demographic Science
  • 2 – 5 červenec, 2018, Letní škola Public History ve Vroclavi, Polsko. Organizováno Historickým ústavem Univerzity ve Vroclavi ve spolupráci s International Federation for Public History a Zajezdnia History Centre
  • 16 – 21 červenec, 2018, The Biological and the Social between 1900 and Today Organizováno katedrdou historie na Středoevropské Univerzitě v Budapešti v spolupráci s Fritz Thyssen Foundation

 

Facebooktwitterlinkedin