Nikola Ludlová: výzkum a CV

Roma as an Object of Science and State Policies. Knowledge and Citizens in the Making in Post-war Czechoslovakia, 1945–1989

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: nikola.ludlova(@)cefres.cz

Moje disertační práce rekonstruuje počátky a vývoj vědecké produkce o Romech v Československu v období 1945 až 1989. Zájem o tyto poznatky a institucionalizace výzkumu o Romech byli podníceny snahou státu řešit tzv. cikánskou otázku. Tvůrci “cikánské politiky” tak v rámci svého sociálního inženýrství usilujícího o asimilaci a převýchovu romské populace v souladu s étosem socialistického člověka aplikovali státní plánování a využívali poznatků vědy při navrhování jednotlivých opatření. Nicméně vědecký výzkum v této oblasti se rozvíjel i na základě vědeckých zájmů jednotlivých badatelů, kteří také zajišťovali kontinuitu tohoto výzkumu ve sledovaném období nezávisle na státní poptávce. Někteří tito aktéři, ačkoliv participovali na státních vědeckých projektech a zastávali pozice v administrativních politických orgánech, se stali v období politického uvolnění v šedesátých letech kritiky asimilační politiky a legitimizovali svými poznatky etnoemancipační snahy romských intelektuálů. Věda tak byla politicky instrumentalizována různými aktéry pro opozitní cíle.

Můj výzkum je tedy příspěvkem k bádání v oblasti vztahu politiky a vědy. Kromě již zmíněné instrumentalizace vědy je dalším cílem vyhodnotit, jak ustanovení Romů jako předmětu vědy přispělo k rozvoji studovaných disciplín. Důležitým aspektem práce je začlenění vědecké produkce v socialistickém Československu do delší historie vědecké produkce poznatků o Romech v Evropském kontextu, která se datuje od pozdního osmnáctého století. Práce se tak sekundárně zabývá historií vědecké produkce v oblasti tzv. cikánologie a/či romistiky jako historicky specifických inter- či multidisciplinárních oborů či škol studujících Romy.

CV

Vzdělání

2016 – Středoevropská univerzita v Budapešti, katedra historie, doktorský program: Komparativní historie Střední, Jihovýchodní a Východní Evropy

září 2014 – červen 2016, Středoevropská univerzita v Budapešti, katedra historie, magisterský program: Komparativní historie Střední, Jihovýchodní a Východní Evropy

říjen 2003 – květen 2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Seminář romistických studií, bakalářský program: Romistika

Publikační činnost

Ludlová, Nikola. “Vita Sexualis: Karl Ulrichs and the Origins of Sexual Science.” European Review of History: Revue européenne d’histoire (March, 2020). A book review. Published online.

Ludlová, Nikola. “Coerced Sterilization of Romani Women in the Czech (Czechoslovak) and European Context: The Past and Present.” Conference report. Published online in June 2018 at the website of the Prague Forum for Romani Histories

Ludlová, Nikola, and Pavel Baloun. “Tracing the Legacies of the Roma Genocide. Families as Transmitters of Experience and Memory.” A Conference report. Published online in April 2018 at the H-Soz-Kult website

Ludlová, Nikola. “Humorous Stories as a Tool for Building Prestige and Self-Esteem. A Social Analysis of the Romani Verbal Art.” ENTER+ vol. 29. The manual for Romani art. (January 2016).

Další akademická činnost

8 – 11 září, 2021, Gypsy Lore Society Conference on Romani Studies, Praha. Organizováno Pražským fórem pro romské dějiny a Gypsy Lore Society. Název konferenčního příspěvku: Roma as an Object of Demographic Science

2 – 5 červenec, 2018, Letní škola Public History ve Vroclavi, Polsko.

Organizováno Historickým ústavem Univerzity ve Vroclavi ve spolupráci s International Federation for Public History a Zajezdnia History Centre

16 – 21 červenec, 2018, The Biological and the Social between 1900 and Today

Organizováno katedrou historie na Středoevropské Univerzitě v Budapešti ve spolupráci s Fritz Thyssen Foundation

 

Facebooktwitterlinkedin