Astrid Greve Kristensen : výzkum a CV

Cizinci v cizí zemi

Návraty sirotků v německé a české literatuře první dekády 21. století. Srovnávací studie děl Jáchyma Topola, Radky Danemarkové a W. G. Sebalda.

Výzkumná osa 3. Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

kontakt: astrid.greve(@)cefres.cz

Tento projekt si dává za cíl přinést nové chápání literární a kulturní postavy sirotka, tak jak ji představuje soudobá historická fikce. Klade důraz na fikci, která vypráví příběhy sirotků v Čechách ve čtyřicátých až šedesátých letech 20. století, tedy v období dvou velkých „ismů“, fašismu a socialismu. Texty zvolené ke komparaci jsou: Peníze od Hitlera (Money from Hitler, 2006) Radky Danemarkové, Austerlitz (2001) W. G. Sebalda a Kloktat dehet (Gargling with Tar, 2005) od Jáchyma Topola. Srovnáváním textů, nabízejích velmi odlišné přístupy k traumatu a ztrátě, zamýšlím objevit různost „hlasů“, které autoři postavám sirotků dávají. Můj teoretický přístup je interdisciplinární a je založen na kombinaci teorie fikčních světů a teorií prostoru a paměti.

CV

Vzdělání

  • od října 2020: Doktorské studium literatury pod vedením Clary Royer, Sorbonne Université. Disertační práce „Cizinci v cizí zemi. Návraty sirotků v české a německé literatuře první dekády 21. století.“
  • srpen 2017 – květen 2019: Magisterské studium v oboru evropské jazyky: ruština, polština, čeština, bosenština/srbština/chorvatština na University of Oslo. Příklad předmětů: překlad do a ze slovanského jazyka. Studium českých textů. Diplomová práce zaměřená na soudobou českou literaturu.
  • srpen 2015 – červen 2017: Bakalářské studium v oboru evropské jazyky: polština, čeština, bosenština/srbština/chorvatština na University of Oslo. Příklady předmětů: Polsko, Česká republika a balkánské státy – literatura a společnost, používání českého jazyka.
  • srpen 2012 – prosinec 2015: Bakalářské studium v oboru Srovnávací literatura na University of Oslo. Příklady předmětů: základy literární teorie, západní literatura od devadesátých let do dneška, český jazyk: texty a četba, historie střední Evropy.
  • srpen 2009 – červen 2011: Studium na gymnáziu Oslo By Steinerskole. Příklady předmětů: literatura a anglický jazyk.
  • srpen 2008 – červen 2009: Studium na gymnáziu Nesbru Videregående skole, Pre-IB (přípravný rok). Mezinárodní studia.

Letní škola slovanských studií:

2014 – Letní škola slovanských studií, Univerzita Karlova, Praha
2016 – Letní škola slovanských (bohemistických) studií, Masarykova Univerzita, Brno
2018 – Letní škola slovanských studií, Univerzita Palackého, Olomouc

Facebooktwitterlinkedin