Monika Brenišínová: výzkum a CV

Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století

Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Photo Monika BrenisinovaPředmětem tohoto výzkumného projektu je klášterní architektura Nového Španělska 16. století. Cílem této práce je představit tuto architekturu a její uměleckou výzdobu v podobě sochařských reliéfů a nástěnných maleb a interpretovat jejich význam v procesu dobývání a kolonizace Mexika, a to jak z pohledu raně koloniální společnosti, tak jednotlivce. Metodologie projektu vychází z kombinace klasických historických (studium písemných pramenů), uměnovědných metod (ikonografická a ikonologická analýza E. Panofskyho) a antropologických konceptů („přechodové rituály“ A. van Gennepa, koncepty liminality, struktury a communitas V. Turnera). Základem projektu je terénní výzkum, jenž byl za podpory mexické vlády uskutečněn v roce 2013. Součástí projektu je záměr vytvořit fotobanku mexických klášterů z oblasti Středního Mexika.

CV

Dosažené vzdělání

2011–2017:  Středisko ibero-amerických studií Filosofické Fakulty Univerzity Karlovy, Praha, doktorské studium. Název dizertace:  Del convento al hombre. El significado de la arquitectura conventual y su arte en la Nueva España del siglo XVI. Pod vedením doc. Markéty Křížové, PhD.

2009–2011:  Středisko ibero-amerických studií Filosofické Fakulty Univerzity Karlovy, Praha, magisterské studium. Název magisterské práce: Význam představ o konci světa v procesu dobývání a kolonizace Ameriky. Pod vedením doc. Markéty Křížové, PhD.

2003–2008:  Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, bakalářské studium. Název bakalářské práce: Význam zobrazení Posledního soudu v české nástěnné malbě 14. století. Pod vedením PhDr. Blanky Altové.

1997–2003:  Gymnázium Jana Nerudy, Praha, bilingvní česko-francouzská sekce, studium vybraných předmětu ve francouzském jazyce

Doplňkové vzdělání

 • 2018: Universidad Autónoma de Madrid, Španělsko
 • 2017: Výzkumný pobyt, Iberoamerikanishe Institut v Berlíně, Německo
 • 2015: Výzkumný pobyt, Archivo General de la Nación a Archivo Histórico de BNAH (Fondo Franciscano), México, Mexiko 2015
 • 2015: Výzkumný pobyt, Iberoamerikanishe Institut v Berlíně, Německo
 • 2013: Výzkumný pobyt na Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Mexiko
 • 2013: Výzkumný pobyt, Iberoamerikanishe Institut v Berlíně, Německo
 • 2010: Studijní pobyt na Instituto Tecnológico de Monterrey, Mexiko
 • 2003: TYRKYS škola kultury podnikání v cestovním ruchu, Praha, průvodce pro region Praha

Stipendia

2015/2016: Doktorandské stipendium CEFRES

2013: Stipendium Hlávkovy nadace

2013: Mexické vládní stipendium

2010: Stipendium Hlávkovy nadace

2004-2006: Prospěchové stipendium FHS UK

Konference a workshopy

 • 2018: „Arte de evangelización desde la perspectiva de género“, konference „Género, política y religion en España e Iberoamérica: una perspectiva a largo plazo“ ve spolupráci SIAS FF UK a Universidad Nacional de Madrid, Praha
 • 2018: „Conventual Architecture in Mexico seen from Anthropological Point of View“, Konference „Search for Indian America 2“, ve spolupráci Katedry etnologie a mimoevropských studií FF Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě a Centrum mezoamerických studií FF Univerzita Komenského v Bratislavě, Trnava
 • 2018: „Conventos de Nueva España vistos desde Praga“, sympozium „No sólo 95 años de relaciones diplomáticas“ SIAS FF UK
 • 2017: „Mexické kláštery na pomezí mezi historií dějinami umění a antropologií“, Uměleckohistorická konference „Architektura mezi myšlenkou a skutečností“
 • 2016: „Klášterní umění Nového Španělska 16. století: umění na hranici kultur a vědeckých disciplín“, Konference Ústavu pro dějiny umění FF UK „Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech “
 • 2016: „The (16th Century Mexico) Architecture of Conversion. Problems and Responses”, seminář CEFRES
 • 2016: „Architecture and art as an historical source: on the border of humanities and social sciences“, Interdiciplinary Seminar, knhovna CEFRES
 • 2015: “Sixteenth Century Mexican Architecture: the Circulation of Forms and Ideas Between Europe and America”, workshop “Exchange and Circulations: Cultural Contacts and Processes of Transfer, Freiburg University” – CEFRES – Charles University in Prague
 • 2015: “Architektura konverze v procesu dobývání a kolonizace Nového Španělska”, konference studentů doktorských studijních programů “ArtHist 2015: Umění v prostoru / Prostor v umění”, Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014: “Millénarisme des ordres mendiants en Nouvelle Espagne du XVIe siecle et ses manifestations dans l’art et l’architecture “, 1. ročník konference “Circulation as a Factor of Cultural Aggregation: Relics, Ideas and Cities in the Middle Ages”, Seminář dějin umění FF v mezinárodní spolupráci s Université de Lausanne a Ústavem dějin umění AV ČR v Praze
 • 2013: “Ikonografie mexického metra”, 2. ročník konference „Vizuální studia – věda, umění, instituce“, FSS MU v Brně Compiled 29.3.2016 14:41:28 by Document Globe ® 2 2012 “Reprezentace eschatologických představ v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století “, “Umění a politika: IV. sjezd historiků umění”, FF MU v Brně
 • 2011: “La representación del Juicio Final en la Nueva Espana del siglo XVI”, konference “Jornada de hispanistas”, Univerzita Palackého v Olomouci 2011 “Význam zobrazení Posledního soudu v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století”, konference „Vizuální studia – věda, umění, instituce“, FSS MU v Brně *

Organizace workshopů a konferencí

 • 2018: konference „Género, política y religion en España e Iberoamérica: una perspectiva a largo plazo“ ve spolupráci SIAS FF UK a Universidad Nacional de Madrid, Praha
 • 2017: (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers, konference ve spolupráci Střediska ibero-amerických studií, Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách Ústavu dějin umění AV ČR
 • 2017: BRASIL 2017, konference ve spolupráci Oddělení portugalistiky, Ústavu románských studí a Střediska ibero-amerických studií
 • 2016: Vystěhovalectví do Latinské Ameriky a písemné prameny v třeboňském archivu: workshop
 • 2012: Česko-brazilské a česko-španělskoamerické vztahy: exkurze do západních Čech s workshopem, Simona Binková, Petr Polakovič, Monika Brenišínová

Kurzy

 • 2017/2018: Seminář historický
 • 2017/2018: Power of Images. Visual Sources in Humanities
 • 2017/2018: Dějiny Latinské Ameriky – Conquista (přednáška i seminář)
 • 2017/2018: Dějiny umění Latinské Ameriky I, Dějiny umění Latinské Ameriky II
 • 2016/2017: Dějiny umění Latinské Ameriky I, Dějiny umění Latinské Ameriky II
 • 2014/2015: Dějiny umění Latinské Ameriky
 • 2013/2014: Dějiny umění Latinské Ameriky (viz Facebook: https://www.facebook.com/dejinyumenilatam/)

Přednášky

 • 2016-2018: “Smrt z antropologické perspektivy a její vnímání v současnosti (ČR a Mexiko)”, Ostravská univerzita, Katedra sociologie a antropologie
 • 2016-2018: “Smrt a její reprezentace ve výtvarném umění Starověku a Novověku”, Ostravská univerzita, Katedra sociologie a antropologie
 • 2015: “Mexické kláštery. Na pomezí mezi pohanstvím a křesťanskou vírou”, Uměleckoprůmyslové muzeum ve spolupráci s Moravskou galerií, Brno
 • 2014: “Kukuřiční lidé. Umění evangelizace Nového Španělska 16. století”, Ústav dějin umění Akademie věd, Praha 2012 “Studijní pobyt na Tec v Monterrey”, FF UK v Praze, Seminář ke studiu a stážích v Latinské Americe
 • 2013: “Barokní architektura v Novém Španělsku 16. století”, Česko-brazilské a česko-španělsko-americké vztahy: exkurze do východních Čech s workshopem, Eliška Dobrzenská málem na brazilském trůně
 • 2012: “Aztékové včera a dnes”, Regionální muzeum a galerie Křivoklátska, Fara ve Slabcích
 • 2012: “Internetové stránky SIAS FF UK v Praze” Ralsko u Liberce, Muzeum českého vystěhovalectví do Brazílie 2012 “Evangelizace nativních obyvatel Nového Španělska v 16. století”, Univerzita třetího věku a Univerzita volného času, Domov seniorů v Rudné u Prahy *

Granty a projekty

2016: Transnational and national migration: experiences from Czech Republic and Norway, NF-CZ07-ICP-3-3352015, koordinároka: PhDr. Vendula Hingarová, PhD.

2015:  Architektura konverze a její význam v procesu dobývání a kolonizace Nového světa, Vnitřní grant FF UK

2014:  Dějiny umění Latinské Ameriky, Vnitřní soutěž FF UK pro rozvojové programy na rok 2014, hlavní řešitel: Doc. Markéta Křížová. Ph.D., řešitelský tým: Mgr. Monika Brenišínová.

Pracovní zkušenosti

2017-: Výzkumná pracovnice SIAS FF UK, Praha

2015–:  Výkonná redaktorka ročenky Ibero-Americana Pragensia, SIAS FF UK, Praha

2015: Členka Akademického senátu FF UK

2012–2017:  Webredaktor internetových stránek (viz http://sias.ff.cuni.cz/ ), SIAS FF UK, Praha

2012-2017:  Redaktorka časopisu pro humanitní a společenské vědy Člověk, FF UK, Praha

2011–2012:  Lektor francouzštiny, ČZU, Praha

2006–2018:  Lektor francouzštiny a španělštiny, Prague British School, Praha

2006–2007:  Lektor francouzštiny, Tutor, s.r.o., Praha

2004-2006: Hodnocení studentských prací v oboru filosofie,             FHS UK, Praha

2004-2006: Lektor francouzštiny, DDM Prosek, Praha

Publikace

 • Brenišínová, M.: “The 16th-century Mexican Monasteries and Art. An Anthropological Perspective”, Ethnologica Actualis 1/2018, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoděje, ISSN 1336-569X  (v přípravě)
 • Brenišínová, M.: “Mexican Monasteries and Processions. The Transmission of Ideas between the Old and New World”, in: M. Brenišínová a L. Panušková (eds.), Transmissions: Monasteries as Sites of Cultural Changes, Praha: Nakladatelství FF UK, (v přípravě). Brenišínová, M. a Křížová, M.: Dějiny umění Latinské Ameriky, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-24631-75-2
 • Brenišínová, M.: „Mexické Kláštery na pomezí mezi historií, dějinami umění a antropologií“, in: Jan Galeta a Martin Šolc (eds.), Architektura mezi myšlenkou a skutečností, Brno: Seminář dějin umění FF MU, (v tisku)
 • Brenišínová M.: „Klášterní umění Nového Španělska 16. století: umění na hranici kultur a vědeckých disciplín“, in: Překračování hranic, mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění, 2017, (v tisku)
 • Brenišínová M.: „Mexické kláštery na pomezí mezi pohanstvím a křesťanskou vírou“, Dějiny a současnost 2/2017, Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, s. 36-39. ISSN 0418-5129
 • Brenišínová M.: „Sixteeenth-century Mexican Architecture: Transmission of Forms and Ideas between the Old and New World“, Historie-Otázky-Problémy 1/2016, Praha: Nakladatelství FF UK, 2016, s. 9-24. ISSN 1804-1132
 • Brenišínová M.: „Jak se dostat do San Cosme? Systém značení mexického metra“, Dějiny a současnost, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 36-38. ISSN 0418-5129
 • Brenišínová M.: „Architektura konverze a její význam v procesu dobývání a kolonizace Nového Španělska“, in: J. Macháčková, M. Pavelková Rýdlová a S. Soušková (eds.), Umění v prostoru prostor v umění (=Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – SUPLEMENTUM), Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 104-110. ISBN 978-80-85037-74-6
 • Brenišínová M.: „Iconography of the Mexico City Metro“, Sociální studia 12, Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 75-92. ISSN 1214-813X
 • Brenišínová M.: „Role křesťanských eschatologických představ a jejich reprezentace v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století“, in: O. Jakubec a R. Miltová (eds.), Umění a politika: sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 213-235. ISBN 978-80-7485-023-3
 • Brenišínová M.: „Millénarisme des ordres mendiants en Nouvelle Espagne du XVIe siecle et ses manifestations dans l’art et l’architecture“, Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean 1, Brno: Seminarium Kondakovianum Series Nova, 2014, s. 32-48. ISSN 2336-3452

Jazykové znalosti

Francouzský jazyk: aktivní znalost slovem i písmem (státní jazyková zkouška)
Španělský jazyk: aktivní znalost slovem i písmem
Anglický jazyk: aktivní znalost slovem i písmem (doktorská zkouška FF UK)
Ruský jazyk: pasivní znalost