Agnieszka Sobolewska: výzkum a CV

Mezi sebeanalýzou a autobiografií. Každodenní psací praktiky prvních Freudových učenců

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Kontakt: agnieszka.sobolewska(@)cefres.cz

Můj výzkum se zaměřuje na každodenní spisovatelské praktiky prvních Freudových žáků a dopad psaní ego-dokumentů na teorii Sigmunda Freuda. Ve svém projektu se zamýšlím nad rozvojem psychoanalytických debat o sexualitě, přenosem psychoanalytického myšlení ve střední a východní Evropě před rokem 1939, vysídlením prvních psychoanalytiků, sociálním vyloučením založeným na antisemitismu, homofobii, misogynii a heterogenitě psychoanalytického diskurzu. Mým cílem je prozkoumat vztah mezi literaturou, uměním a psycho-lékařskými debaty mezi 19. a 20. stoletím.

Můj doktorský výzkum je průsečníkem kulturní historie, antropologie, filozofie a literatury. Zkoumám psychoanalytické, psycho-lékařské a literární texty napsané v němčině, angličtině, francouzštině, maďarštině a polštině. Ve své diplomové práci se zajímám zejména o sociopolitické posuny a kulturní transfery ve střední a východní Evropě s důrazem na dialog mezi psychoanalýzou, literaturou, filozofií a uměním před rokem 1939.

CV

Vzdělání

 • 2022-2025: Výzkumný a pedagogický asistent na Varšavské univerzitě, Institut polské kultury
 •  2019-2023 : Ph. D. kandidát v programu katedry 4 “Civilizace, kultury, literatury et společnosti”, Paříž-Sorbonna, Doktorát pod dvojím vedením s Varšavskou univerzitou (Fakulta humanitních věd)
 • 2017-2019 : Magisterské studium kulturních studií a literatických studií, Paříž-Sorbonna – Varšavská univerzita, summa cum laude
 • 2016-2017 Bakalářské studium v kulturních studiích, Varšavská univerzita (Institut polské kultury), summa cum laude

Publikační činnost  (výběr)

Knihy
 • 2021: Auto-ekonomie zapisu Juliana Ochorowicza. Codzienne praktyki piśmienne i badawcze psychologa [Julian Ochorowicz’s Self-Economies. The Psychologist’s Everyday Writing Practices], University of Warsaw Press, 2021 (forthcoming).
 • 2020: Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze XIX i XX wieku. Siedem szkiców z antropologii wrogości, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [The Images of Blackness. Imperial Imagination and Racial Differences in German Culture of the 19th and 20th centuries. Anthropology of Hostility — Seven Sketches], University of Warsaw Press.
Edice knih
 • 2021: Imago psychoanalizy [Imago of Psychoanalysis], ed. by Agnieszka Sobolewska. Trans. Marek Chojnacki and Tadeusz Zatorski, Słowo/obraz terytoria (forthcoming).
Peer-reviewed articles in academic journals
 • 2022: “Theories and Practices of Psychoanalysis in Central Europe Immediately after World War II”, The International Journal of Psychoanalysis, forthcoming.
 • 2022: “Freud’s Queer Fellow: Georg Groddeck Between Psychoanalytic Theory and Literary Modernism,” Oxford German Studies (forthcoming).
 • 2021: “Isidor Sadger’s Images as the Other. Psychoanalysis Between Life Writing and Literary Experimentalism,” Biography: An Interdisciplinary Quarterly, 2021, vol. 3 (forthcoming).
 • 2020: “The Images of Blackness: Savages, Workers and the Emergence of the Counterimagination in Germany (1884-1925),” Theoretical Practice, vol. 36, no. 2, pp. 137-74.
 • 2019: “Freud’s Disciples Between Biography and Autobiography. Towards a Collective History of the Psychoanalytic Movement,” Autobiography, vol. 13, no. 2, pp. 19-30.
 • 2019: “Freud Museums. Art, Materiality, and Psychoanalysis,” View. Theories and Practices of Visual Culture, 2019, no. 23.

Stipendia a granty

 • 2022-2025: Stipendia Ministerstva vědy a vysokého školství pro vynikající mladé vědce
 • 2022: Cena Józefa Tischnera a Junior Visiting Fellow na Institutu pro humanitní vědy ve Vídni
 • 2021–2022: Grant na výzkumné stipendium a mobilitu na CEFRESu v Praze
 • 2021–2023: Stipendium Národního vědeckého centra v Grant Project “Soutěže v psaní života. Postupy psaní memoárů v Polsku 1918–1939 (analýza – příjem – význam),” č. 2020/37/B/HS2/02154
 • 2019–2023: Stipendium pro doktorandy na Varšavské univerzitě
 • 2018–2022 : Diamond Grant Award financovaná polským ministerstvem vědy a vysokoškolského vzdělávání za výzkumný projekt “Mezi autoanalýzou a autobiografií. Každodenní psaní praktik Freudových prvních učedníků,” ne. DI2017 004647
 • 2018–2019: Stipendium Erasmus+ pro magisterské studium na Sorbonnské univerzitě
 • 2019: Cena pro vynikající studenty BA a MAGI financovaná polským ministerstvem vědy a vysokoškolského vzdělávání
 • 2018: Cena pro vynikající studenty BA a MAGI financovaná polským ministerstvem vědy a vysokoškolského vzdělávání
 • 2015–2019: Cena pro nejlepší studenty BA a MAGI na Varšavské univerzitě

Spolkové aktivity

 • 2022-…: International Sandor Ferenczi Network, člen
 • 2021–… : Mezinárodní asociace pro studia Spielreinové , člen
 • 2019–2025: Polská genderová společnost, představenstvo
 • 2017–2023: Collegium Invisibile, člen a koordinátor programu
 • 2017–2023: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Tutor

 

 

Facebooktwitterlinkedin