Dušan J. Ljuboja: výzkum & CV

Stát, nacionalismus a panslavismus za “éry Metternichů” (1815–1848) příklad Srbů z Pešti a Budína

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: dusan.ljuboja(@)cefres.cz

Můj výzkum je zaměřen na vzájemný vztah mezi myšlenkami panslovanského a nacionalismu v srbském kulturním kruhu v Peštově Budíně v první polovině devatenáctého století. Vybral jsem si tuto konkrétní srbskou komunitu jako případovou studii, vzhledem k jejich ústřednímu významu pro srbské “národní probuzení” ve výše uvedeném období. To, co učinilo tuto komunitu výjimečnou, byl jejich přístup k tiskařskému lisu Budínské univerzity, což z nich udělalo lídry ve výrobě a distribuci znalostí mezi všemi Srby žijícími ve východní a střední Evropě. Navíc měli úzké vazby na panslovanské hnutí té doby a především na jeho hlavní protagonisty, jako byli Ján Kollár a Pavel Jozef Šafárik. Svým výzkumem hodlám nejen ukázat vzájemný vztah mezi oběma ideologiemi (panslovanský a romantický nacionalismus), ale také ukázat, jak byly upraveny a transformovány v srbském kontextu.

CV

Vzdělání

  • 2017–: Ph.D. kandidát  historických věd, Atelier Interdisciplinary Doctoral Program v historii, Fakulta humanitních věd, Univerzita Eötvöse Loránda
  • 2015–2017: M.A. v oblasti sociálního rozvoje, Fakulta humanitních věd, Univerzita Eötvöse Loránda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  • 2013–2014: M.A. v historii, Filozofická fakulta, Bělehradská univerzita
  • 2009–2013: B.A. v historii, Filozofická fakulta, Bělehradská univerzita

Stipendia a výzkumné granty

  • 2017–2021: PhD “Stipendium Hungaricum”
  • 2016–2018: Stipendium “Fond talentů mládeže Srbské republiky pro studenty v zahraničí”
  • 2014: Cena fondu prof. Radmily Milentijevićové (City College of New York, USA) a Bělehradské univerzity za jednu ze dvou nejlepších teší BA v oblasti srbské a/nebo ruské historie.
  • 2014: Stipendium “Fond talentů mládeže Srbské republiky pro studenty v Srbsku” (2014)

Publikační činnost

  • “Travelling through the “Forgotten” Past: The Journeys of Pavle Stamatović.” In Voyages and Travel Accounts in Historiography and Literature, vol. 2, ed. Boris Stojkovski, 99–129. Budapest: Trivent Publishing, 2020 (DOI:10.22618/TP.HMWR.2020VTA2.289.006)
  • “Herder’s Ideas and the Pan-Slavism: A Conceptual-Historical Approach.” Pro&Contra 2 (2018): 67–85 (DOI:10.33033/pc.2018.2.67)