ANEMONA CONSTANTIN: VÝZKUM A CV

Rumunští intelektuálové a zamyšlení se nad demokracií ve střední a východní Evropě v nadnárodní perspektivě

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Anemona Constantin, vystudovaná politická socioložka, je držitelkou titulu Ph.D. v oboru politologie na Univerzitě Paris Nanterre (2019), kde také vedla semináře z politologie a dějiny sociálního myšlení pro magisterské a bakalářské studenty (2006-2011). Její práce zkoumají proměny rumunského intelektuálního pole po roce 1989, veřejné debaty kolem fašismu a komunismu, které se rozpoutaly ve východní Evropě během postsocialistického období. Dále se zabývají problematikou (pře)pisování národních dějin po pádu Berlínské zdi v Rumunsku, Bulharsku a Moldavské republice.

Projekt realizovaný v CEFRESu zkoumá z nadnárodní perspektivy příspěvky rumunských intelektuálů k politickým debatám o demokracii a Evropě po zániku socialistického státu. Projekt přináší čtyři zásadní inovace do odborné literatury zaměřené na intelektuály ve střední a východní Evropě: 1) Mapuje rozmanitost rumunských intelektuálních sítí a diskurzů ohledně demokracie. Dále poskytuje prosopografii těchto aktérů v rámci jejich nadnárodních spoluprací; 2) Historizuje rozmanité (národní a nadnárodní) kořeny těchto diskurzů a zařazuje je do dlouhé historie studené války a meziválečného období; 3) Zkoumá přímý a nepřímý vliv rumunských intelektuálů na ideologii a činnost národních politických stran; 4) Zařazuje rumunskou případovou studii do širších trendů střední a východní Evropy, tak aby zhodnotila potenciální zvláštnost rumunských intelektuálů a idejí v rámci regionálního fenoménu.

 

CV

Vzdělání

2019: Doktorské studium politologie, Univerzita Paris Nanterre, disertační práce: „Změna režimu a vznik nové oficiální historie v Rumunsku. Spory o fašistickou a komunistickou minulost po roce 1989.“

2006: Postgraduální diplom (DEA) v komparativní politické sociologii, Univerzita Paris Nanterre, práce na téma: „Sociální podmínky vzestupu fašismu u rumunských intelektuálů během 30. let 20. století“

2005: Magisterský titul z politologie, Univerzita Paris Nanterre

Stipendia a účast na projektech kolektivního výzkumu

Prosinec 2020 – listopad 2021: Stipendium na Výzkumném ústavu Univerzity v Bukurešti, v oboru Sociální vědy, výzkumný projekt: „Internacionalizace rumunského antikomunismu. Nadnárodní biografie a oběh znalostí.“

Květen 2018 – duben 2020: Členka týmu na Univerzitě v Bukurešti na katedře Politologie, Centrum pro výzkum politiky rovných příležitostí, výzkumné projekty: „Přechodná spravedlnost a paměť v Rumunsku z globální perspektivy (link: https://transnationalmemory.wordpress.com/our -projekt/), „Výuka dějin komunismu v Bulharsku, Rumunsku a Moldavské republice“

2016 – 2018: Členka týmu na Universitě Paris Nanterre na katedře Práva a Politologie, výzkumné projekty: francouzsko-britský výzkumný projekt LABEX „Les passés dans le présent“ (Francie), Rada pro výzkum umění a humanitních věd „Care for the Future“ (UK), „Kriminalizace diktátorské minulosti v Evropě a Latinské Americe z globální perspektivy“(link: https://criminalizationofdictatorialpasts.wordpress.com/about/), „Sighetův památník obětem komunismu a recepce Černé knihy komunismu v Rumunsku“

Publikace

Recenzované články:

 

Kapitoly z knih

  • “L’influence des facteurs transnationaux sur l’enseignement de l’histoire du communisme en Roumanie“ in Marie Vergnon, Renaud d’Enfert, Frédéric Molle (eds.), Circulations en éducation. Passages, transferts, trajectoires, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2021. (nadcházející)
  • “Sortir du communisme : les dé-conversions politiques d’un ‘fils du peuple roumain’“ in Jean-Philippe Heurtin, Patrick Michel, (eds.), La conversion et ses convertis, Paris, Centre Maurice Halbwachs, Politika.io, 2021.
  • “Roumanie : des minériades à l’intégration européenne“ in Dominique Andolfatto and Sylvie Contrepois, Syndicats et dialogue social : les modèles occidentaux à l’épreuve, Bruxelles, Peter Lang, 2016.
  • “L’échec d’une « seconde Révolution » Place de l’Université (1990)“ in Jérôme Heurtaux, Cédric Pellen (eds.), 1989 à l’est de l’Europe. Une mémoire controversée, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2009.

 

Encyklopedie a učebnicová hesla

  • “L’écriture de récits communs : les commissions d’historiens”, “L’Institut d’Investigation des Crimes du Communisme en Roumanie”, “La Commission Tismăneanu en Roumanie (2006)“ in Sophie Baby, Laure Neumayer, Fréderic Zalewski (eds.), Condamner le passé ? Mémoires des passés autoritaires en Europe et en Amérique latine (ebook), Nanterre, Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2019.