CEFRES granty na podporu mobility doktorandů. Výsledky pro rok 2022–2023

Dne 31. května 2022, vyslechla mezioborová komise 12 kandidátů ucházejících se o CEFRES grant na podporu mobility doktorandů. Komise všem kandidátům blahopřeje k vysoké kvalitě jejich prací a prezentací.

Členové komise rozhodli po poradě následovně:

Grant platformy CEFRES
  1. Jan Kremer (Charles University, PedF): Digital Game as a Representation of History

Seznam čekatelů:

  1. Debraj Banerjee (Charles University, FHS): The Nation and its Aliens: Contentions of Citizenship under a Hindu Nationalist regime
Grant mladých vědců
  1. Vojtěch Pojar (CEU): Experts in Post-imperial Transitions: Entanglements and Diverging Trajectories of Eugenicists between the Habsburg Empire and the Nation States, 1912–1939
  2. Sabrina Rospert (Université Paris 1/LMU Munich): Penser et percevoir la désobéissance contre l’État. Vers une histoire
  3. Emina Zoletic (University of Warsaw): Intergenerational transmission of the memory of the war: The Cases of Families in Bosnia-Herzegovina and the Bosnian diaspora in Europe

Seznam čekatelů:

  1. Adrien Beauduin (CEU): Réarticulations de genre, sexualité, race et classe dans la droite radicale populiste en Tchéquie et en Pologne
Těmto kandidátům nabízíme možnost stát se přidruženými doktorandy v CEFRES pro akademický rok 2022–2023:
  • Laura Brody (Karlova Univerzita, FF/Université Paul Valéry): Imagining Imvros: Past and Present Narratives of Place, Memory and Belonging from Within the Imvriot Diaspora
  • Ciro Porcaro (Karlova Univerzita/ Sapienza Roma): Metonymy: Theoretical Perspectives and Migration Discourse in German Language