Emina Zoletic: Výzkum a CV

Mezigenerační předávání válečných vzpomínek: případy rodin v Bosně a Herzegovině a bosenské diaspory v Evropě

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: eminazoletic81@gmail.com

Tento doktorský výzkumný projekt se zabývá mezigeneračním přenosem vzpomínek, se zaměřením na první generaci Bosňanů, kteří zažili válku v letech 1992-1995, a jejich děti, narozené po válce v Sarajevu a nyní žijící v krajinách Evropské unie, v Spojeném království a ve Spojených státech. Studium předávání válečných vzpomínek má velký společenský a politický význam. Jelikož minulost jen tak nezmizne, prožitá zkušenost se nakonec stává narativem, který se předává z jedné generace na druhou. Navíc, kolektivní paměť může ležet ladem, připravená vynořit se o generace nebo dokonce staletí později Hlavním cílem tohoto projektu je prozkoumat dynamiku mezigeneračního předávání vzpomínek na válku napříč rodinami žijícími v Bosně a Hercegovině a v bosenské diaspoře Evropské unie, se zvláštním zaměřením na to, jak si pamatujeme minulost, např. selekce, emfáze, rekalibrace, a s jakým záměrem tak děláme, např. utváření identity, potřeby respektu, posílení postavení ve společnosti, společenská změna a jiné.

V srpnu 2023 se jako Fullbrigt visiting student researcher stala součástí Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, která spolupracuje s Department of Anthropology a s Program for the Advancement of Research on Conflit and Collaboration (PARCC) Syracuské university v New Yorku. V rámci tohoto stipendia bude úzce spolupracovat jak se svou vedoucí, která jí  v rámci Fullbrigthova stipendia byla přidělena a která působí na pozici Associate Professor, Azrou Hromadzicovou, tak s Ralphem E. Montonnou, který zastává funkci Professor for Teaching and Education of Undergraduates. Zároveň bude v kontaktu s vědci z Cornellovy univerzity a bude nadále pokračovat ve svém doktorandském výzkumu zabývajícím se válkou, migrací, diasporou a mezigeneračním přenosem narativů a vzpomínek. Stipendium jí přidělila ambasáda Spojených států amerických v Sarajevu na jeden akademický rok (2023/2024).

CV

Vzdělání

 • 2023–2024: Fulbright visiting student researcher, Syrakuská univerzita, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Program for the Advancement of Research on Conflict and Collaboration (PARCCA), Syrakuská univerzita v New Yorku.
 • 2020: Doktorandské studium Sociálních věd a Sociologie, Varšavská univerzita
 • 2019-2020: Magisterský titul z Veřejné medicíny – srovnávací výzkum efektivnosti, Universita Paris Descartes, Lékařská fakulta
 • 2016-2017: Magisterský titul z Medicínských věd, specializace Epidemiologie, Erasmus Medical Center Rotterdam, Nizozemsko
 • 2011-2019: Postgraduální program studia Klinické psychologie, Univerzita v Záhřebu, Chorvatsko, Fakulta humanitních a sociálních věd
 • 2003-2008: Diplomovaná psycholožka, Univerzita v Sarajevu, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Pracovní zkušenosti

 • 2019-2020: Výzkumná stáž v Centre de Recherche Épidémiologie et Statistiques (CRESS-UMR1153) – skupina METHODS Inserm, Université Paris Descartes
 • 2009-2019: Klinická psycholožka na University Clinical Centre Tuzla, Bosnia and Herzegovina
 • 2008-2009: Psycholožka ve Foundation for Local Democracy, Shelter for women andchildren, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Pedagogické zkušenosti

 • 2022: Varšavská univerzita, Fakulta geografie a regionálních studií – vyučující předmětu: Instituce, struktury a technologie – R programování
 • 2022: Riseup-PPD’s COST Action (CA18138) Fifth Training School “Peripartum Mental Health Disorders Prevention for Health Professional” – školitelka předmětu Úvod do prevence: Prevence a metody hodnocení programů a Návrh preventivního programu

Nedávné publikace

 • Blackburn, A. M., & Vestergren, S, & the COVIDiSTRESS II Consortium (2022). COVIDiSTRESS diverse dataset on psychological and behavioural outcomes one year into the COVID-19 pandemic. Scientific Data, 9(1), 1-25
 • Nguyen, V,T, Rivière, P, Ripolle, P, Barnier, J, Vuillemot, R, Ferrand, , Cohen-Boulakia, S, Ravaud, P, Boutron, I, The COVID-NMA Consortium Team (2021). Research response to COVID-19 needed better coordination and collaboration: a living mapping of registered trials. Journal of Clinical Epidemiology. Vol 130, 107-116
 • Sehanovic, A, Smajlovic, Dz, Tupkovic, E, Ibrahimagic, O.C,Kunic, S, Dostovic,Z,  Zoletic, E, Pasic, P (2020). Cognitive Disorders in Patients with Multiple Sclerosis. Mater Sociomed. 32(3): 191-195
 • Sehanovic, A,Kunic, S, Ibrahimagic, O, C,  Smajlovic, Dz, Tupkovic, E, Mehicevic. A, Zoletic, E (2020). Contributing Factors to the Quality of Life in Multiple Sclerosis. Medical Archives 74(5):368
 • Salihović, D., Smajlović,Đž, Mijajlović, M., Zoletić, E, Ibrahimagić, O.(2018). Cognitive syndromes after the first stroke. Neurological Sciences, Springer Nature. https://doi.org/10.1007/s10072-018-3447-6
 • Zoletic, E., Durakovic-Belko,E (2009). Body image distortion, perfectionism, eating disorders in group of fashion models and ballerinas. Danubine psychiatry Croatian medical journal. Vol. 21, No. 3, 302–309

Ocenění

 • 2023–2024: Fulbright Visiting Student Researcher. Fullbrightovo stipendium po dobu jednoho akademického roku pro pokračování v doktorandském výzkumu na Maxwell School of Citizenship and Public Affairs (Syrakuská univerzita v New Yorku)
 • 2022–2023: stipendium CEFRESu pro mladé vědce pro výzkum ve první vědecké ose: Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky
 • 2022-2023: ZEIT-Stiftung EbelinFoundation Germany, roční stipendium v rámci programu Beyond Borders and Migration
 • 2022-2025: držitelka grantu NCN Preludium 20 grant, in the panel HS6, který byl použit na podporu mého výzkumného projektu
 • 2019-2020: stipendium v rámci programu Erasmus MIEM, France
 • 2016- 2017: stipendium v rámci programu ERAWEB (Erasmus Mundus Western Balkans) for master program Health Sciences, Nizozemsko

Členství

 • 2022: aktivní členka COST Action network, CA20105 – Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change
 • 2021: aktivní členka Memory Studies association
 • 2021: aktivní členka COVIDiSTRESS II consortium
 • 2020: aktivní členka Centre for Research on Social Memory at the Faculty of Sociology, University of Warsaw
 • 2009: aktivní členka Society of psychologist in the Federation Bosnia and Herzegovina, The Committee for Ethical Issues