Ciro Porcaro: Výzkum a CV

Metonymie a stereotypy: teoretické perspektivy a imigrační diskurz v německém jazyce 

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: ciro.porcaro(@)cefres.cz

Tento projekt má za cíl zkoumat metonymické jevy v německém jazyce. Ve výzkumu se bude zvláštní pozornost klást německému migračnímu diskurzu a metonymickým modelům, které jsou základem sociálních stereotypů (srov. Lakoff 1987). Konkrétněji budou identifikovány a analyzovány metonymické jevy, které přispívají ke stereotypnímu chápání kategorie „migrantů“ (ta je považována za používanou kategorii v migračním diskurzu), se zvláštním odkazem na bulvární deník Bild-Zeitung a zpravodajský časopis Der Spiegel. Pro analyzování témat vysídlení a migrace, budou použity metody a nástroje kognitivní lingvistiky v rámci diskurzivně-analytického přístupu (srov. Ziem 2013).

Projekt bude obsahovat kvalitativní korpusovou analýzu zaměřenou na hledání metonymických a metaforických jevů v článcích výše uvedených novin. Hlavní hypotéza je ta, že metonymie a metafora fungují jako strukturující principy v našich mentálních prostorech a hrají ústřední roli v našem vnímání sociálních skutečností (srov. Lakoff 1987 & Littlemore 2015), a hluboce tak ovlivňují narativy migrace tím, že přispívají ke vzniku a šíření stereotypů. Konkrétněji jsou identifikovány a analyzovány následující koncepční jevy:

a) metonymické výrazy používané k označení imigrantů;
b) interakce typu metafora-metonymie;
c) metonymické modely schopné vyvolat celý „scénář vysídlení“ prostřednictvím metonymického nosiče (a následně určité informace upozadit nebo dát do popředí);
d) metonymické a metaforické přispívání k topoi migračního diskurzu (srov. Teun A. van Dijk 2006, 2018 & Christopher Hart 2010).

CV

Vzdělání

  • od roku 2020: doktorandské studium Germánských a slovanských studií na Karlově Univerzitě v Praze a zároveň na Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
  • 2016-2019: magisterský titul ze Specializované translatologie na Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
  • 2012-2016: bakalářský titul z Lingvistiky a kulturní mediace na Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Pedagogické zkušenosti

  • 2021-2022: Pedagogický asistent italštiny na Karlově Univerzitě 
  • 2020-2021: Pedagogický asistent italštiny na Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Realgymnasium und Wirtschaftskundliches Realgymnasium Feldgasse (Vídeň, Rakousko)

Nedávné akademické aktivity

  • 18., 19. a 20. října 2021: prezentace příspěvku “Isole, ponti, metafora e metonimia nella linguistica tedesca” na Isole e ponti. Per una topologia linguistica e letteraria dell’isolamento (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale)
  • 31. května 2021 až 1. června 2021: prezentace případové studie “Messermänner and Parasiten: An analysis of the role of metonymic and metaphoric patterns in shaping “immigrants” stereotypes in German political discourse” na Beyond Language 2021 (Kraków, Poland)

Nedávné publikace

  • Porcaro, Ciro (2021): La teoria della metonimia: un aspetto problematico. In Alberto Manco (ed.) V. 10 (2021): ANNALI del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati. Sezione linguistica, 277-296, Unior Press, Napoli
  • Porcaro, Ciro (2021): Messermänner and Parasiten: An analysis of the role of metonymic and metaphoric patterns in shaping “immigrants” stereotypes in German political discourse. In, V. 12 (2021): Academic Journal of Modern Philology, 115-124. Uniwersytet Wrocławski, Breslavia