CEFRES pro Ukrajinu

Ruská invaze na Ukrajinu představuje návrat války do Evropy. Ačkoliv problém sahá až do ozbrojeného konfliktu na Donbasu, který začal v roce 2014, nyní se zahájením útočné války proti Ukrajině nabývá nevídaných rozměrů. Tento konflikt se mimo jiné vede i na poli informací a výkladu jednotlivých událostí, což pro pozorovatele a vědce představuje zásadní výzvy. CEFRES, nacházející se v srdci střední Evropy, která je válkou přímo ovlivněna, pořádá řadu událostí věnovaných analýze konfliktu a jeho dopadů na region a také zahájil stipendijní program pro podporu ukrajinských výzkumníků.

Pravidelný seminář Výzkum válkou proměněný: nové způsoby, metody i předměty

Mezinárodní workshop IMPEDIMENTS & ENGAGEMENTS. Humanities and Social Sciences since the Russian Invasion of Ukraine (19.-20. zaří 2023)

Konference Válka na Ukrajině a exil  (24.–25. května 2023)

Výzva k podávání žádostí o Stipendia CEFRES pro nerezidentní ukrajinské výzkumné pracovníky v humanitních a sociálních vědách (výzva je zavřena od 15. března 2023)
—> CEFRES nerezidenční stipendisty 2024: Vybrané projekty v roce 2024
—> CEFRES nerezidenční stipendisty 2024: Vybrané projekty v roce 2023

Webinář 1 Výzvy spojené s přijímáním ukrajinských uprchlíků ve střední Evropě (22. března 2022)

Webinář 2 Bělorusko a ruská invaze na Ukrajinu (20. dubna 2022)

Facebooktwitterlinkedin