CEFRES pro Ukrajinu

Ruská invaze na Ukrajinu představuje návrat války do Evropy. Ačkoliv problém sahá až do ozbrojeného konfliktu na Donbasu, který začal v roce 2014, nyní se zahájením útočné války proti Ukrajině nabývá nevídaných rozměrů. Tento konflikt se mimo jiné vede i na poli informací a výkladu jednotlivých událostí, což pro pozorovatele a vědce představuje zásadní výzvy. CEFRES, nacházející se v srdci střední Evropy, která je válkou přímo ovlivněna, pořádá řadu událostí věnovaných analýze konfliktu a jeho dopadů na region a také zahájil stipendijní program pro podporu ukrajinských výzkumníků.

STIPENDIA:

—> CEFRES rezidenční stipendisty 2024: vybrané projekty
—> CEFRES nerezidenční stipendisty 2024: vybrané projekty
—> CEFRES nerezidenční stipendisty 2023: vybrané projekty

Call for applications for residential fellowships for the recipients of the non-residential fellowships (výzva je zavřena od 31.01.2024)
Výzva k podávání žádostí o Stipendia CEFRES pro nerezidentní ukrajinské výzkumné pracovníky v humanitních a sociálních vědách (výzva je zavřena od 15.03.2023)

 

Vědecké akce:

Pravidelný seminář Výzkum válkou proměněný: nové způsoby, metody i předměty

Mezinárodní workshop IMPEDIMENTS & ENGAGEMENTS. Humanities and Social Sciences since the Russian Invasion of Ukraine (19.-20. zaří 2023)

Konference Válka na Ukrajině a exil  (24.–25. května 2023)

Webinar 1 The Challenges of Hosting Refugees from Ukraine in Cent

Webinář 1 Výzvy spojené s přijímáním ukrajinských uprchlíků ve střední Evropě (22. března 2022)

Webinář 2 Bělorusko a ruská invaze na Ukrajinu (20. dubna 2022)