Doktorandské granty CEFRESu 2023 | Výsledky

Francie & Visegrád PhD stipendium 

Olga Kalashnikova (Medievistika, Středoevropská univerzita)

Ex aequo Astrid Greve Kristensenová (Literární studia, Sorbonna) a Lola Sinoimeriová (Literární komparatistika, École Normale Supérieure v Lyonu, Sorbonna)

SAV-CEFRES PhD grant mobiity

Júlia Čížová (Historie, Historický ústav Slovenské akademie věd)

Program Platformy CEFRES

Kateřina Fuksová (Historie, Fakulta sociálních věd UK)

Jelena Božović (Lingvistika, Filozofická fakulta UK)

Na čekací listině (tzn. mají právo stát se přidruženým členem CEFRESu):

Vít Pokorný (Historie, Filozofická fakulta UK)

Jakub Zítko (Filosofie, Filozofická fakulta UK)

Navrženi na přidruženého pracovníka CEFRESu:

Aysha Farhana Chakkampullyová (Sociologie, Fakulta sociálních věd UK)

Julia Miesenböck (Translatologie, Filozofická fakulta UK)