Martin Ďurďovič – Výzkum & CV

Zpochybňované transformace energetiky.
Konflikty a sociální inovace v České republice, Německu, Francii a v Polsku

CEFRES Research Area 2 : Norms and transgressions

Kontakt : martin.durdovic[@]soc.cas.cz

Martin Ďurďovič je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a specializuje se na sociální výzkum energetiky. Jeho výzkumné zájmy se aktuálně soustředí na sociální aspekty jaderné energetiky a nakládání s jaderným odpadem na straně jedné a udržitelnou transformaci energetiky na straně druhé. Ve svém výzkumu používá kvalitativní i kvantitativní přístupy, jakou jsou narativní analýza, analýza interakce stakeholderů, výzkum veřejného mínění a další, a věnuje rovněž pozornost sociologické teorii a meta-teorii. Martin Ďurďovič obdržel v roce 2020 bienální cenu České sociologické společnosti za nejlepší knižní publikaci (Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity) a je členem řady odborných těles a sdružení. V akademické roce 2021-2022 byl hostujícím badatelem na Center of International Security and Cooperation při Stanfordově univerzitě v Kalifornii. Od února 2024 koordinuje společně s Gillem Lepesantem, vědeckým pracovníkem a geografem francouzského Národního centra vědeckého výzkumu, dvouletý inkubační projekt podpořený v programu Tandem s názvem: „Zpochybňované transformace energetiky. Konflikty a sociální inovace v České republice, Německu, Francii a v Polsku“. Více informací o Martinu Ďurďovičovi je k dispozici zde: https://www.soc.cas.cz/lide/martin-durdovic

Nedávné publikace
  • Durdovic, Martin. 2023. „Counter-strategizing after a dialogue failure: Stakeholder involvement and nuclear waste disposal in the Czech Republic.“ Energy Research & Social Science 103: 103198. https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103198
  • Durdovic, Martin. 2022. „Emergent Consequences of Narrating Futures in Energy Transitions.“ Futures 138: 102930. https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.102930
  • Durdovic, Martin. 2022. „ A Morphogenetic Approach to Social Aspects of Energy: The Case of Coal.“ Pp. 37-55 in Iwińska, Katarzyna & Bukowska, Xymena (eds.). Gender and Energy Transition. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78416-4
  • Durdovic, Martin. 2022. „The Transformation of Order in Narrative as Discordant Concord: Using Paul Ricoeur to Explore Narrative Realism as Part of Social Morphogenesis.“ Journal for the Theory of Social Behaviour 52 (2): 260-278.  https://doi.org/10.1111/jtsb.12319