Gilles Lepesant – Výzkum & CV

Zpochybňované transformace energetiky.
Konflikty a sociální inovace v České republice, Německu, Francii a Polsku

CEFRES Výzkumná osa II: Normy a Transgrese 

Kontakt : gilles.lepesant[@]cnrs.fr

Jeho výzkum se zaměřuje na proměny geografie energetiky vyvolané rostoucí rolí obnovitelných zdrojů energie. Výzkum zahrnuje strategie uplatňované na úrovni Evropské unie i na národní úrovni (zejména v Německu a ve střední Evropě) a na regionální a lokální úrovni. Hlavními oblastmi výzkumu jsou energeticko-klimatická politika EU, prostorové důsledky jejího provádění a výzvy spojené se zaváděním obnovitelných zdrojů energie (povolování, společenská přijetí, soulad se zásadami ESG). S ohledem na silnou setrvačnost energetických systémů je cílem zkoumat historické, politické a technické faktory, které urychlují nebo brzdí zavádění obnovitelných energií, a přispět k empirické a teoretické literatuře týkající se této oblasti.

V CEFRESu spolupracuje s  Martinem Ďurďovičem  (vedoucí vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR) na projektu Tandem “Zpochybňované transformace energetiky.
Konflikty a sociální inovace v České republice, Německu, Francii a v Polsku
”.

Tento projekt se odehrává v kontextu energetické transformace zakotvené v “Green Deal”, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Cílem provedeného výzkumu je identifikovat napětí a konflikty spojené s energetickou transformací, poukázat na vnímání různých zúčastněných stran a prozkoumat inovace použité k překonání omezení a výzev. Projekt se týká čtyř zemí: České republiky, Polska, Německa a Francie, zahrnující i soubor měst a regionů v těchto zemích.

Publikační činnost (výběr)

  • Gilles Lepesant (2024), « Entre défis de sécurité et ambitions climatiques, l’affirmation d’une Union européenne de l’énergie », L’Information géographique, Janvier.
  • Gilles Lepesant (2024), « Adapting coastal areas to sea-level rise in Netherlands and in France. Between hard protections, nature-based solutions and managed retreat », Special issue : « Grassroot innovations in climate action : unpacking cooperations and conflicts in multilevel governance ». Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, Février.
  • Gilles Lepesant, (2023), “Higher Renewable Energy Targets in Germany. How Will the Industry Benefit?”, Briefings de l’Ifri, Ifri, January 6.
  • Gilles Lepesant (2022), Géographies des énergies, l’Europe dans le nouvel équilibre mondial, Éditions Hermann, Paris.
  • Gilles Lepesant (2022), « Vers une transition énergétique allemande adossée aux énergies renouvelables et au gaz ? », Allemagne d’aujourd’hui, n°239.