Anabela Zigova : výzkum et CV

Neviditeľné násilie v disente ženského rodu

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: Anabela.Zigova@etu.univ-paris1.fr

Môj výskum a doktorandská práca sa obracia k odkazu československej disidencie ako pozoruhodnej praxi nenásilia a v konfrontácii s “vymazávaním” a “zneviditeľňovaním” žien v 19. a 20. storočí sa venujem kontinuite jemných foriem násilia na ženách v 21. storočí. Ich spoločnou črtou je anatómia takmer neviditeľných foriem násilia, ktoré predchádzajú jasným, otvoreným aktom agresie a vymazávaniu osôb.

Cieľom tejto práce je poukázať a zdokumentovať rôzne neviditeľné procesy, ktoré sa odohrávajú ešte pred očividným aktom vojny; exponovať každodenné, sotva viditeľné praktiky, ktoré predchádzajú ničeniu ľudskej dôstojnosti a integrity a ktoré často vedú k fyzickému napadnutiu, smrti, znásilneniu alebo mučeniu žien, (no nielen ich) a taktiež javom, ktoré slúžia na vymazávanie ženskej identity.

CV

Vzdělání

Anabela Žigová je doktorandkou na L’école doctorale d’Histoire, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, SIRICE – Unité mixte de recherches (CNRS UMR 8138).

Anabela hovorí plynule anglicky, francúzsky a slovensky a ovláda český, nemecký a ruský jazyk. Spolupracovala s Platformou európskej pamäti a svedomia (2021) a vytvorila niekoľko vlastných filmových a mediálnych diel: projekt O súkromí, podporený Active Citizens Fund – Slovakia (2021) a celovečerný dokumentárny film Salto Mortale o konfrontácii s komunistickou minulosťou, “dedičstve mlčania” a mladých Slovákoch (2015).

Je spoluzakladateľkou platformy pre film a kritické myslenie v Centre súčasného umenia DOX v Prahe. V roku 2013 pracovala pre Digital Initiative Harvardskej univerzity pre Program on Constitutional Government – ako kurátorka obsahu filozofických kníh a výskumníčka.

Jej práce boli prezentované v New Yorku na filmovom festivale Tribeca Film Festival, na Columbia University a v galérii Exit Art.

Anabela Žigová získala magisterský titul v odbore výtvarné umenie na l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paríži, kde žila v rokoch 1998 až 2002. Prvý magisterský titul získala na VŠMU v Bratislave. V roku 2001 študovala film na School of Visual Arts v New Yorku s podporou štipendia Nadácie Moët Hennessy Louis Vuitton. Niekoľko semestrov strrávila na Nottingham Trent University, Dartington College of Arts vo Veľkej Británii, na DAMU v Prahe a letné workshopy v Kodani a Aarhuse v Dánsku. Získala postgraduálne štipendium na École des Beaux-Arts v Marseille. V New Yorku pôsobila ako hosťujúca vedecká pracovníčka na John Jay College of Criminal Justice na CUNY (2007 – 2008).

Odborné aktivity (výběr)

  • Yevgeniy Fiks: ´Soviet Union, July 1991.´ Flatgallery, Bratislava, Slovakia. Exhibition Review. Published in Glosolália (Bratislava, Slovakia, 2023).
  • On Privacy : 3 Films (Slovakia. Prague and Bratislava, 2021).
  • Link: https://youtu.be/Kpg2ZAFrSL8
  • Salto Mortale (74:00 mins.). Documentary film essay. (Bratislava, Slovakia; Prague, Czech Rep., 2014).
  • Máte niekoho v rodine, kto bol v ŠtB?’ (Do you have anyone in your family who was in the StB?) Essay. Art Revue Vlna, (Bratislava, Slovakia. 2012).
  • ‘On Redundancy’. (Matt Keegan, NYC, USA, 2006).

Links:

https://sirice.eu/doctorant/anabela-zigova