Petra Hudek – Výzkum a CV

Vizuálne reprezentácie, pamätníky a komemorácie druhej svetovej vojny v strednej Európe

Osa III – Veci, stopy, mapovanie: Priestor vo svojom každodennom živote

Kontakt: petra.hudek[@]savba.sk

Petra Hudek je historička na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, v oddelení najnovších dejín. V rokoch 2022 – 2023 realizovala výskumný projekt “Ikonoklazmus v československom verejnom priestore po roku 1989. Dedičstvo socializmu v historickej perspektíve” ako postdoktorandka na Ústave soudobých dějin Akadémie vied ČR. V súčasnosti pripravuje monografiu o pamätníkoch sovietskej armády v československom verejnom priestore po roku 1989. Jej výskum sa zameriava na politiku pamäti, múzeá a procesy muzealizácie vo verejnom priestore, ako aj na inštrumentalizáciu dejín.