Natalia Marakhovska: Výzkum & CV

Přijetí diverzity, rovnosti a inkluze (EDI) za své s pomocí umění v kulturně responzivním vzdělávání

Výzkumná osa  II: Normy a transgrese

Doktorka Natalia Marakhovska  působí na Oddělení románské a germánské filologie na Státní univerzitě v Mariupolu (univerzita je v současnosti přesunuta do Kyjeva). Zároveň je členkou projektu Erasmus+ BELONG (Lepší vzdělání skrz dlouhodobé investování do inkluzivity a kvality života studentů a vyučujících) na kterém pracuje v Centru rozvoje pedagogických kompetencí na Masarykově univerzitě v Brně.

Kromě výuky a výzkumu se doktorka Marakhovska zabývá vytvářením workshopů a jejich vedením. Pořádá je pro ukrajinské uprchlíky i pro mezinárodní akademiky v online i prezenční formě. Tyto workshopy se zabývají vizuální kulturou, zařazováním umění do různých oblastí výuky, kulturně responzivním vzdělávacím prostředím, imerzivními uměleckými postupy pro inkluzivní výuku, překonáváním stereotypů a podporou inkluzivity a kulturní responzivity pomocí umění. Její akademické zájmy spočívají ve vzdělávání učitelů a vývoji vůdcovství, v inkluzivních metodách výuky a v metodách čerpajících z umění.

Projekt doktorky Marakhovske v CEFRESu s názvem “Přijetí diverzity, rovnosti a inkluze (EDI) za své s pomocí umění v kulturně responzivním vzdělávání” spadá do výzkumné osy II: Normy a transgrese. Projekt jako takový se zabývá tím, jak kulturně responzivní výuka a imerzivní umělecké postupy mohou posílit osoby postižené válkou. Projekt využívá umění jako prostředek pro zpochybňování tradičních vzdělávacích norem a podporu inkluzivity, cílem je zmírnit negativní dopady přemístění, rozšířit kulturní obzory a zprostředkovat nové vědomosti a zkušenosti spojené s EDI, svobodou projevu a multikulturalitou.

CV

Vzdělání

 • 2021–2022: Státní univerzita v Mariupolu (Ukrajina), magisterský titul z programu Kulturní studia, kulturní diverzita a budování komunity.
 • 2002–2007: Národní pedagogická univerzita v Charkově Hryhorije Skovoroda (Ukrajina), Postgraduální (Ph.D.) titul z programu Pedagogické vědy.
 • 1995–2000: Mariupolský institut humanitních věd na Národní univerzitě v Doněcku (Ukrajina), magisterský (specializovaný) titul z programu Anglický jazyk a literatura, řecký jazyk.

Akademická výuka

 • 2022–present: Centrum rozvoje pedagogických komepetencí (CERPEK), Masarykova Univerzita.
 • 2022–present: Oddělení románské a germánské filologie, Státní univerzita v Mariupolu
 • 2022–2023: Oddělení anglického jazyka a literatury, Masarykova Univerzita
 • 2016–2022: Oddělení italské filologie, Národní univerzita v Mariupolu
 • 2002–2016: Oddělení anglického jazyka, Národní univerzita v Mariupolu
 • 2000–2002: Oddělení řecké filologie, Mariupolský institut humanitních studií na Národní univerzitě v Doněcku.

Post-kvalifikační trénování, projekty a mobilita

 • 2024: University of Hull a Státní univerzita v Mariupolu, Projekt na podporu ženského vůdcovství v ukrajinské akademické obci s intersekcionální a kulturně responzivní perspektivou.
 • 2022–2024: CERPEK, Masarykova univerzita, Erasmus+ Projekt BELONG: Lepší vzdělání skrz dlouhodobé investice do inkluzivity a kvality života studentů a vyučujících.
 • 2023: Julius-Maximilians Univerzita ve  Würzburgu, program akademické mobility: přemosťování epistemické hranice mezi lingvistikou, literaturou a pedagogikou: nadnárodní perspektivy a mezikulturní postupy: série hybridních workshopů a  “academic impulse speech”.
 • 2022: Národní galerie umění ve Washingtonu, virtuální letní institut pro vzdělavatele: Moc umění: cesty ke kritickému myšlení a sociálně-emočnímu vzdělávání.
 • 2020–2021: Katedra sociální pedagogiky, Masarykova Univerzita, Projekt o transformaci pedagogických fakult a univerzit pro 21. století.
 • 2019: Oddělení pro jazyky, literaturu a kulturu zemí Černého moře, Demokritova univerzita Thrákie (Řecko), Erasmus+ projekt – mobilita vyučujících pro trénink a výuku.
 • 2017–2019: British Council Ukrajina, anglický jazyk pro univerzitní projekty

Publications

Chapters in collective monographs

 • Pluricentric Language Teaching and World Englishes-informed Curriculum Design for Teacher Training Programs. In M. Callies, S. Hehner (Eds.) Pluricentric Languages and Language Education: Pedagogical Implications and Innovative Approaches to Language Teaching (pp. 202-216). London: Routledge, 2022.
 • Fostering Motivation of University Academics for Creative English-Medium Instruction. In I. Papadopoulos, E. Griva, E. Theodotou. (Eds.) International Perspectives on Creativity in the Foreign Language Classrooms (pp. 281- 304). New York: Nova Science Publishers, 2020.
 • Leadership Development  Course in the System of In-Service Training for English Language Teachers. In R. Iserman, M. Dei, O. Rudenko, Ya. Tsekhmister & V. Lunov (Eds.) Association Agreement: Driving International Changes (pp. 657-669). Chicago: Accent Graphics Communications, 2019.
 • Leadership Development  Course in the System of In-Service Training for English Language Teachers. In R. Iserman, M. Dei, O. Rudenko, Ya. Tsekhmister & V. Lunov (Eds.) Association Agreement: Driving International Changes (pp. 657-669). Chicago: Accent Graphics Communications, 2019.
 • Acquiring EMI Teacher Status by HEI Academics as a Condition for Their Self-Realisation. In M. Korecka (Ed.), Pedagogical and Psychological Sciences: Development Prospects in Countries of Europe at the Beginning of the Third Millennium (pp. 232-251). Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018.

Articles

 • The Role of Ukrainian Contemporary Sacred Music for Constructing Transformative Competencies of Students from War-Affected Areas. Bulletin of Mariupol State University. Series: Philosophy, Culture Studies, Sociology, 23, 75-85. Kyiv-Mariupol, 2022.
 • Creating an Acmeology-Based Inclusive Environment for Students from the Temporarily Occupied Territories. Pedagogika, 71(4), 608-612. Prague, 2021.
 • Introduction to Foreign Language Teaching by Means of Art Therapy during Preschool Education Traineeship. Colloquium-journal, 13(24), 45-47. Warsaw, 2018.

Conference papers

 • Preparing English Language Education Majors to Implement a Pluricentric Approach in the Classroom. Pluricentric Languages and Foreign Language Teaching [International Symposium]. (pp. 16-17). Bremen, 2020
 • Designing ESP Materials in the Process of Higher Education Learning to Develop Leadership Skills of Humanities and Social Sciences Majors. Practical Dimensions of English for Specific and Academic Purposes [Annual International Conference Workshop]. (pp. 618- 623). Dolna Mitropolia, 2019.
 • Using Open Educational Resources in Constructing Students’ Individual Learning Trajectories. Open Practices in Education (OPINE) [Research Symposium]. (pp. 9-17). Frankfurt a. M., 2019.
 • Employing Art-Therapy  Methods to Develop Professional Identity of Foreign Language Teacher Trainees. Pedagogy in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage [International Scientific and Practical Conference] (pp. 78-82). Baia Mare, 2018.