Ségolène Plyer: výzkum a CV

Východní Čechy v době první globalizace (1870-1940)

Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: s.plyer@cefres.cz

Portrait du 17 avril 2014 par Michael Wögerbauer, Strahov (2)Můj výzkum se zaměřuje na východní Čechy od 70. let 19. století do 40. let 20. století. Na slezské hranici, mezi Labem a Moravou, se nachází oblast, která si i přes svůj okrajový charakter vytváří nejmodernější podobu textilního průmyslu z celé dualistické monarchie, a tak se plně zapojuje do oběhu světové výměny konce 19. století. Zároveň, společností východních Čech otřásají násilné střety mezi česky a německy hovořícím obyvatelstvem.  Odsun Němců mezi lety 1945 a 1946 pak zakončí období rozdělené mezi globalizaci, demokratizaci a tendence nacionalistických zákrut.

Podle dostupných zdrojů byla lokální společnost organizovaná do informačních, obchodních a společenských sítí (čemuž dosvědčují například manželské svazky podnikatelů v textilním průmyslu, pracovní migrace dělníků nebo také šíření lokálního tisku), které se všechny vměstnaly více méně do stejných geografických hranic regionů.

Tyto sítě – a prostřednictvím nich také místní aktéři – využívaly různá prostorová měřítka jako zdroje nebo také jako východiska v dobách krize. Jsou to právě snahy některých o vnucení dominantní úrovně jednání – například spolu s touhou po zapojení lokálních žabomyších válek do “velké” nacionální politiky, nebo také naopak osvojením si slovníku národnostních kategorií pro čistě lokální účely, nebo ještě zvolením si emigrace za moře – a spojení těchto snah s nacionalizujícím diskursem, které budu studovat za účelem ukázat, jak se pracovalo s multikulturalitou na regionální úrovni v kontextu první globalizace.

CV

Aktuální situace

Od roku 2010, přednášející na Univerzitě ve Štrasburku.

Vzdělání a profesní zkušenosti

2007: doktorská disertační práce « Sudetští a němečtí Němci: proměny skupinové identity (na příkladě Braunau/Broumova v Čechách) », pod vedením Roberta Franka a Étienna Françoise, Université Paris I.

1995: agrégation v oboru historie.

Výuka

Od roku 2010 : příprava na výběrové řízení pro vyučující kurzů bakalářského a magisterského stupně studia a přednášek pro doktorandy na Univerzitě ve Štrasburku.

2014-2015 : spoluorganizace dvou mezinárodních letních škol “Spojuje nás odlišnost?” spolu s univerzitou Friedrich-Wilhelm v Bonnu, univerzitou Paris-Sorbonne, univerzitami ve Varšavě a Vratislavi, Bonn 2014, Štrasburk 2015. Kurz v roce 2015 : “Města”. Kurz v roce 2014 : “Informační společnost” a “Migrace a granice”.

2002-2008 : středoškolská výuka na Versailleské akademii.

Členství

  • Členka výzkumného centra EA 3400 (Fakulta historie, Univerzita ve Štrasburku).
  • členka výzkumné skupiny č. 3607 v rámci CNRS “Poznání střední Evropy”.
  • členka redakční komise Revue d’Allemagne.
  • přidružená vědecká pracovnice vědeckého centra UMR SIRICE-Sorbonne “Evropské identity,  mezinárodní vztahy a civilizace”.

Nejnovější publikace

  • « Récits de vie et expulsion : l’exemple des Allemands des Sudètes », in Dominique Herbet a Caroline Hähnel-Mesnard (dir.), Fuite et expulsion des Allemands : transnationalité et représentations, XXe-XXIe siècle, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2015, s. 367-388.
  • « Restaurer la sensibilité au paysage. Deux mouvements de patrimonialisation aux confins de la Bohême pendant la seconde moitié du XXe siècle », Revue d’Allemagne, t. 47, n° 2, 2015, s. 151-168.
  • « Expulsion, grands récits nationaux et petits récits européens. Mémoires individuelles et construction des communautés en Europe centrale depuis 1945 », Source(s). Cahiers de l’équipe de recherche ARCHE, n°4, červen 2014.
  • Notices : “Charte 77”, “Luxembourg (Rosa)”, “Spartakisme”, “Mur de Berlin”, “Rideau de fer”, “Contraception (et avortement)”, “Féminisme et mouvements féministes”, “J’écris ton nom Liberté”, in Georges Bischoff et Nicolas Bourguinat (dir.), Dictionnaire historique de la liberté, Nouveau monde éditions, 2015.

Kompletní seznam publikací Ségolène Plyer zde.