István Pál Ádám: výzkum a CV

Středoevropští domovníci a jejich kontrola prostoru

Osa III – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: istvan.adam@cefres.cz

Isti Claims PhotoIstván obdržel doktorát na Bristolské univerzitě. Ve své doktorské disertační práci zkoumal roli skupiny běžných Maďarů, kteří byli před i během šoa dosti opomíjeným tématem: domovníci nebo hlídači budov v Budapešti, v maďarštině nazývaní házmester. V rámci této práce analyzoval jednání domovníků během války ve světle jejich desítky let trvajících bojů za platové zlepšení, za sociální uznání a snahy získat si autoritu.

Tento první výzkum mu umožnil pochopit, že tato situace, kde domovníci mohli hrát kritickou roli v přežití židovských občanů, nebyla ojedinělá jen v Maďarsku. Také jeho postdoktorský výzkumný projekt si klade otázku po existujících podobnostech a rozdílech mezi běžnými pracovníky zaměstnanými jako domovníci v různých oblastech střední Evropy ve 20. století: v Maďarsku, v Českých zemích, na Slovensku a v Polsku, ale také v jedné ze západních zemí: ve Francii.

Komparativní povaha tohoto postdoktorského výzkumného projektu je zásadní pro vykreslení evropského modelu chování těch, kteří se podíleli na této profesi. Může tak přispět k lepšímu pochopení motivací dané populace v jejím celku, populace, která byla svědkem perzekuce evropských židů a která ochotně přijala přeživší židy v přechodném poválečném období. Spíše než o zaměření se na činnost (nebo nečinnost) celkové populace dané země během války nebo o rozlišování sfér oddělujících ty spravedlivé od těch ostatních, jde Istvánovi v jeho práci o to ukázat, že větší smysl má výběr jednotlivých skupin z různých zemí, které se setkávaly s podobnými společenskými a profesními problémy a komparace jejich jednání v dlouhodobém horizontu v rámci sociální historie, která přenechává místo samotným aktérům.

CV

Vzdělání

2010-2015 : doktorské studium historie, Bristolská univerzita. Název doktorské disertační práce: “Bystanders” to Genocide?: The Role of Building Managers in the Hungarian Holocaust, pod vedenímTima Cola a Josie McLellan.

2008-2009 : magisterské studium historie, Central European University, Budapešť. Název diplomové práce: Post-Holocaust Pogroms in Poland and Hungary.

1998-2003 : bakalářské studium práva, Segedínská univerzita. Název bakalářské práce: Dějiny uprchlické legislativy.

1994-1998: bakalářské studium historie, Univerzita Attily Józsefa, Segedín. Název bakalářské práce: Polish Refugees in Hungary during World War II.

Stipendia

 • Claims Conference Saul Kagan Fellow in Advanced Shoah Studies, 2013–2015.
 • EHRI/European Holocaust Research Infrastructure Fellow v Pražském židovském muzeu, listopad 2014.
 • Junior Fellow na vídeňském institutu Wiesenthal pro Studia holocaustu, březen–sroen 2014.
 • Tziporah Wiesel Fellow v rámci Centra pro studia holocaustu, Holocaust Memorial Museum ve Spojených státech, prosinec 2012–květen 2013.
 • EHRI/European Holocaust Research Infrastructure Fellowship na Yad Vashem, říjen-listopad 2012.
 • J. & O. Winter Fund Grant, 2011.
 • Bristolská univerzita, Faculty of Arts Scholarship For Postgraduates, 2010.

Výběr publikací

Monografie
 • Budapest Building Managers and the Holocaust in Hungary. London, Palgrave, 2017.
Články
 • Review on Barna-Pető, Political Justice in Budapest after WWII, Hungarian Historical Review 3 (2015), p. 790-795.
 • “Tipping the Rescuer? The Financial Aspects of the Budapest Building Managers’ Helping Activity during the Last Phase of the Second World War”, in: S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods, Documentation 2 (2015) 1, p. 4-14.
 • “Das verletzte Selbstwertgefühl des Herrn Professor”, in S.I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods, Documentation 1 (2014), p. 22-27.
 • “A házmesterek szerepe a magyar holokausztban” [Le rôle des concierges dans la Shoah en Hongrie], in Randolph L. Braham (ed.), Tanulmányok a holokausztról VI [Études sur la Shoah, vol. VI], Budapest, Múlt és jövő, 2014, p. 103-137.