Giuseppe Bianco: výzkum a CV

Konstrukce filozofické internacionály prostřednictvím mezinárodních filozofických kongresů mezi lety 1900 a 1940

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění a odchýlení.

Kontakt: giuseppe.bianco@cefres.cz

Můj aktuální výzkum se zaměřuje na rekonstrukci dějin mezinárodních filozofických konferencí mezi lety 1900 a 1940 a na způsob, jakým se evropští filozofové snažili překládat a směňovat své koncepty. Budu se zaměřovat na období padesáti let, během kterých se evropští filozofové snažili vytvářet transnárodní komunitu, společnou slovní zásobu a jeden společný jazyk. Tato případová studie se nebude omezovat na texty a jejich obsah, ale bude se zaměřovat na sociální, technické a ekonomické dimenze, které se skrývají za cirkulací konceptů. Komplexní dynamika ve skutečnosti angažovala boj mezi vícerými aktéry (aktéry, společnostmi, revue, vládami atd.) v divadle, které bylo národní a zároveň mezinárodní.

V CEFRESu se budu zaměřovat na studium archivů souvisejících s mezinárodním kongresem, který se konal v Praze od 2. do 7. září 1934.

CV

Dosažené vzdělání

2009 : doktorát z filozofie, Université Lille 3, pod vedením Frédérica Wormse.

2003 : magisterské studium filozofie, Université de Paris 8, pod vedením Alaina Badioua.

2002 : bakalářské studium filozofie, Université de Trieste, Itálie.

Pracovní zkušenosti

2015—nyní: postdoktorand, IRPHIL, Université de Lyon III.

2015 : Fellow, New York University (USA).

2014-2015 : Fellow, Institut d’Études Avancées, Paris (Francie).

2014 : hostující přednášející, UFSCAR, Université de Sao Carlos (Brazílie).

2011-2014 : výzkumný a odborný asistent, University of Warwick (UK).

2010-2011 : postdoktorand, École normale supérieure, Paříž.

2009-2010 : badatel v Theory Department, Jan van Eyck Academie, Maastricht (Nizozemí).

2006-2008 : pozvaný badatel, Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand.

Výběr z publikační činnosti

Pro  více informací, přejděte zde

Knihy
  • Après Bergson. Portrait de groupe avec philosophe. Paris, Presses Universitaires de France, 2014.
Editor knih
  • La Signification du concret. Philosophie et psychologie chez Georges Politzer, Paris, Hermann, 2015.
  • The Care of Life (avec M. De Beistegui, M. Gracieuse), Londres, Rowman International, 2014.
  • Jean Hyppolite. Entre structure et existence, Paris, Rue d’Ulm Éditions, 2013.
  • Interrogating 1960 French Philosophy. Interviews with Alain Badiou (avec T. Tho), Londres, Bloomsbury, 2013.
Články a kapitoly knih
  • « Le long et monotone chapelet de l’Esprit universel. Disciplinarisation et internationalisation dans les congrès de philosophie », Revue de Métaphysique et de Morale, n° 4, 2014, p. 483-97.
  • « Un texte de Bergson sur Kant », in Annales bergsoniennes, t. VII, 2014, p. 12-18.
  • « The Origins of Canguilhem’s “Vitalism”. Against the Anthropology of Irritation », in Charles T. Wolve, S. Normandin (éds.), Vitalism and the Scientific Image in post-Englightement Life Science, 1800- 2010, Londres, Springer, 2012, p. 243-67.
  • « Intuition Vs Concept? Bergson in XX Century French philosophy », European Legacy, n° 45, 2012, p. 855-872.
  • « Pacifisme et théorie des passions. Alain et Canguilhem », in Michel Murat et Frédéric Worms (éd.), Alain entre philosophie et littérature, Paris, Rue d’Ulm Éditions, 2012, p. 129-150.