Katalin Pataki: výzkum a CV

Místo víry. Implementace klášterní politiky Josefa II. v Uherském království

Osa III – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: katalin.pataki@cefres.cz

Pataki PictureMůj disertační projekt studuje implementaci církevních reforem za vlády Josefa II. v Uherském království a jeho cílem je přispět k lepšímu pochopení nových charakteristik moci státu na konci 18. století. Zkoumám donucovací sílu státu v řízení církevních reforem na lokální úrovni, konkrétněji z úhlu pohledu mnichů a jeptišek, kteří museli reagovat na požadavky sociální prospěšnosti ve svých klášterech i mimo ně.

Přistupuji k josefinské klášterní politice jako ke komplexnímu celku vyjednávání na hranicích oblasti sekulární a/nebo vládní na jedné straně, církevní a/nebo posvátné na straně druhé. která se projevuje v činnosti členů náboženských řádů. Ve svém projektu se zeměřuji především na místa, která přidělovali správci mnichům a jeptiškám a na skutečnost, jak na to tito na základě svých preferencí (většinou nesouhlasných) reagovali. Prostřednictvím těchto míst se tvořila také nová prostorová konfigurace.  Mniši a jeptišky, jakožto potenciální nositelé a realizátoři klášterních reforem, nám mohou prostřednictvím své percepce atraktivity nebo ne-atraktivity místa vykreslit rozsah “osvícených” církevních reforem novým způsobem.

Co se týče teoretických základů tohoto projektu, aplikuji koncept státu-koordinátora, který zavedl Michael Mann. Tento koncept mi umožňuje studovat zároveň konstrukci a zrušení vazeb mezi kláštery a laickými a církevními autoritami, které vedli k jejich “teritoriální konsolidaci”.

CV

Vzdělání

Od 2013: doktorské studium komparativních dějin, Central European University, Budapešť

2013: magisterský diplom z komparativních dějin, Central European University, Budapešť
Diplomová práce: Lékařství v klášteře i mimo něj: Rušení klášterů a lékařská péče v Uhersku na konci 18. století

2008: magisterský diplom z historie, Segedínská univerzita
Diplomová práce: klužské veduty jako historické zdroje

Zaměstnání

2014: výzkumná asistentka, projekt v rámci DFG : Akademické reformy a přenos znalostí. Uherské statistiky, konec 18. – začátek 19. století.

2009-2012: kurátorka, Heves County Museum Service’s – Hatvany Lajos Museum, Hatvan, Maďarsko

2008-2009
: EVS dobrovolnice, LVR – Úřad pro památkovou péči v Porýní, Pulheim, Německo

Publikační činnost

“A hatvani kapucinusok gyógyszertára Grassalkovich I. Antal idején.” [Hatvanská kapucínská lékárna a její patron Antal Grasalkovič] In “Birodalmam alatt” – Gróf Grassalkovich Antal a birtokos, mecénás és magánember. Gödöllői Múzeumi Füzetek 14. Edited by Noémi Ceglédi. Gödöllő: Gödöllői Városi Múzeum, 2015.

A hatvani kapucinusok gyógyszertára [Kapucínský klášter v Hatvanu a jeho lékárna] In Archivum 19. Heves County Archives, Eger, 2013

Kapucinusok letelepedése Hatvanban (1729-1759). [Kapucínské osídlení  Hatvanu]
Agria XLVII. Annales Musei Agriensis, Eger, 2011. 161-176.