Aurore Navarro: výzkum a CV

Řemeslo a maloobchod s potravinami v České republice: znovuobjevování alimentární
“tradice” a teritoriální rozvoj

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění a odchýlení

Kontakt: aurore.navarro@cefres.cz

aurore navarroAurore Navarro je geografka zabývající se rurálními tématy. Svou doktorskou disertační práci, která se týká role trhů s potravinami v rámci utváření míst, obhájila v listopadu 2015. Přestože se v 80. letech zdálo, že tyto trhy vymizely, udržely se na některých místech v obměněných formách. I přes jejich pohyblivý a prchavý charakter hrají tyto trhy důležitou roli v utváření a reprezentaci některých míst. Svou disertační práci, která je sociálně-geografickou esejí týkající se aktérů a vnitřního fungování trhu, zpracovala na základě kvalitativního výzkumu uskutečněného ve Francii a v Itálii.

Postdoktorský projekt má za cíl analyzovat nový zájem o stravování a stravovací “tradice” v České republice. V průběhu posledních deseti let se jak ve Spojených státech, tak i v západní Evropě objevily mnohé specializované obchody a farmářské trhy. Noví producenti, řemeslníci a obchodníci v oblasti stravování nabízejí alternativu k masové distribuci tím, že nabízejí “kvalitní”, “lokální” nebo “tradiční” výrobky. Tento výzkum se pomocí hloubkového studia diskurzu, praktik a reprezentací bude snažit podtrhnout způsob, jakým tito aktéři přispívají k definici nebo ke znovuobjevování nejen stravovací kultury, ale také sociokulturní a prostorové dynamiky. Výzkum bude zjišťovat a analyzovat specifickou roli tohoto nového typu nezávislého podnikání v územním rozvoji.

CV

Současná situace

Postdoktorandka na Laboratoire d’études rurales – Université Lyon 2, EA 3728.

Vzdělání

2015: doktorská disertační práce v oboru geografie, Université de Lyon 2, pod vedením Claire Delfosse. Název práce: « Le marché de plein vent alimentaire et la fabrique des lieux. Un commerce de proximité multifonctionnel au cœur de la recomposition des territoires »

2010-2011: magisterský titul v oboru geografie, Université Lyon 2

2009-2010: bakalářský titul v oboru dějin umění, Université de Paris IV-La Sorbonne

2007-2008: magisterské studium v oboru historie (středověk), Université de Rennes II – Università degli studi di Siena

2006-2007: bakalářský titul v oboru historie, Université de Rennes II

Odborné zkušenosti

září 2016 – leden 2017: postdoktorandka, Laboratoire d’études rurales, Université Lyon 2/ Service d’Art et d’Histoire d’Annecy/DRAC

březen 2016 – květen 2016: výzkumný technik – Associazione As.Ca.MM

2014-2015: výzkumný technik – Musée du Revermont /Divagri/ Laboratoire d’études rurales

2012-2013: vyučující, Université Lyon 2

září 2013 – únor 2014: hostující doktorandka, CNR-CERIS, Turín

Publikace

Monografie nebo kapitoly v monografiích
  • I castagneti della Montagnola senese e della Val di Merse. Sunto storico dal Medioevo ai nostri giorni, 2016, Tipografia senese, Siena.
  • Claire Delfosse, Aurore Navarro, 2012, « Une nouvelle gouvernance pour les marchés de détail ? », In : Au plus près de l’assiette…Développer, structurer et pérenniser les circuits courts alimentaires, Anne-Hélène Prigent-Simonin, Hérault-Fournier Catherine (dir.).
Články
  • « Les marchés de plein vent. Le cas des commerces de l’alimentations », In: Ethnologie française, XLVII, n°01/2017, p. 111-120.
  • « Actualité des marchés de plein vent », In : Pour, n°2015-216, november 2012.
  • Lucile Garçon, Aurore Navarro, 2012, « La société des territorialistes italienne », In : Tracés. Revue des sciences humaines, n°22.
  • Claire Delfosse, Aurore Navarro, 2011, « Spécificité et renouveau des marchés dans le cadre des circuits courts », Les Carnets Pro de Liproco, n°9, 12 p.