Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2015-2016

István Pál Ádám

Kontakt: istvan.adam@cefres.cz

od 1. ledna 2016 působí jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum se pojí se studiem prostorové kontroly, kterou disponovali středoevropští domovníci a tvoří součást výzkumné osy III.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi@cefres.cz

od 1. ledna 2016 je postdoktorantkou v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu zahraničních výzkumníků. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách tvoří součást osy II výzkumného záměru CEFRESu.

Giuseppe Bianco

Kontakt: giuseppe.bianco@cefres.cz

získal finanční podporu v CEFRESu v rámci programu pro krátkodobou mobilitu na období 4 měsíců (květen-srpen 2016). Působí jako postdoktorand na univerzitě Lyon III a zabývá se studiem mezinárodních filosofických kongresů mezi lety 1900 a 1950. Jeho výzkum je začleněný do osy 1 výzkumného záměru CEFRESu.

Ioana Cîrstocea

Kontakt: ioana.cirstocea@cefres.cz

vědecká pracovnice v rámci CNRS (UMR 8209 CESSP Paris), je na krátkodobém vědeckém pobytu v CEFRESu od 15. dubna do 15. června 2016. V rámci svých výzkumů se zabývá tématem Gender jako nadnárodní platforma. Sociologie šíření feministického vědění ve východní Evropě v 90. letech 20. století. Její práce jsou začleněny do výzkumné osy 1.

Perin Emel Yavuz

Kontakt: perin-emel.yavuz@cefres.cz

šestiměsíční pobyt (březen 2016 – srpen 2016) v CEFRESu v rámci programu na podporu mobility, přidružená k Výzkumnému centru pro umění a jazyk (CRAL-EHESS UMR 8566). V rámci svého výzkumného projektu se zaměřuje na téma Konceptuálně orientovaného avantgardního umění v Bratislavě 60.-80. let. Její výzkum tvoří součást především 1. a 2. osy výzkumného záměru CEFRESu, ale dotýká se také výzkumné osy 3.

Ségolène Plyer

Kontakt: s.plyer@cefres.cz

je odborná asistentka na Univerzitě ve Štrasburku a v CEFRESu působí v rámci Programu na podporu krátkodobých mobilit v období od 5. února do 5. května 2016 za účelem svého výzkumu na téma Východní Čechy v době první globalizace (mezi lety 1870-1940). Její práce tvoří součást výzkumné osy I.

Cécile Guillaume-Pey

Kontakt: cecile.guillaume-pey@cefres.cz

získala finanční podporu v CEFRESu v rámci programu na podporu mobility výzkumných pracovníků na 6 měsíců (září 2015 – únor 2016). Působí na Centre d’Anthropologie Sociale v Toulouse (CAS-LISST). V rámci svého výzkumného projektu se zabývá zbůsoby recepce a osvojení písma u Sorů a dalších kmenových skupin Indie. Její výzkum tvoří součást osy I a Il výzkumného záměru CEFRESu.

Filip Vostal

Kontakt: filip.vostal@cefres.cz

postdoktorand v CEFRESu, který zároveň působí na Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky.  V rámci svého výzkumu se zabývá tématem, které nese název: “Zpomalování” modernity:  riskantní, bezvýsledné nebo progresivní?. Jeho výzkumný projekt je součástí osy II výzkumného záměru CEFRESu.