Alessandro Milani: výzkum a CV

Přístup k etnickým a náboženským menšinám ve dvou nově vzniklých státech s rozdílnou náboženskou politikou – v Polsku a v Československu

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění a odchýlení

Postdoktorský výzkumný pracovník kvalifikovaný jako „Maître de Conférences“ v sekci 22 CNU (Historie a civilizace, Současná historie). Post doktorand přidružený k École Pratique des Hautes Études/ Groupe, Sociétés, religions, Laïcités, CNRS, v Paříži.

Jeho postdoktorský výzkumný projekt si klade za cíl představit paralelní srovnání přístupů k etnickým a náboženským menšinám ve dvou nově vzniklých státech s odlišnou náboženskou politikou − v Polsku a v Československu. Důraz je kladen zejména na roli, kterou během utváření těchto států sehrála biskupství. Biskupové latinského a řeckého ritu tradičně stáli na pomezí náboženské a politické sféry a v menší míře pak zasahovali i do jiných významných odvětví – příkladem toho mohou být významní političtí činitelé a církevní i laičtí odborníci, kteří se aktivně účastnili vyjednávání konkordátních smluv v letech 1919-1929. Polsko, v té době bašta římskokatolické církve mezi protestantským Německem a tehdy ortodoxním (a posléze proti-náboženským) Ruskem, využívalo katolické identity k asimilaci etnických menšin („pokatoličtění“ zde bylo prvním krokem k „popolštění“). Nicméně katolická víra odjakživa spojovala mnoho protichůdných identit. Řada katolíků (biskupů, duchovních i laiků) příslušících k různým menšinám neuznávala svrchovanost Polska – ať už šlo o řecké katolíky (haličské Ukrajince) nebo o stoupence latinské církve (slezské Němce, Litevce na severu). V Československu se zase naopak rozmáhal sekularismus, jehož cílem bylo omezit vliv (nejen katolických) prelátů − Čechách a na Moravě se jednalo o omezení vlivu německých prelátů a na Slovensku a v Podkarpatské Rusi prelátů maďarských. Papež Pius XI. pochopitelně ani jednu z těchto politik neschvaloval. Po svých předchozích zkušenostech, kdy působil jako apoštolský nuncius v Polsku (1918-1921) a jako vyslanec v Rusku, si byl plně vědom nebezpečí, které pro náboženskou sféru tyto intruzivní politiky představovaly.

CV

Současná situace

2018/19: Mihaychuk Fellow in Ukrainian Studies, Harvard University, Cambridge, Massachusetts (US)

2014: Postdoktorské studium na l’EPHE v oboru náboženských věd (Sciences religieuses), při GSRL Groupe Sociétés, Religions, Laïcités du CNRS

Vzdělání

2011: Doktorský titul v oboru historie současného křesťanství z univerzity Ca‘ Foscari v Benátkách. Název práce: „La Galizia orientale polacca 1918-1927. Aspetti politici e religiosi delle problematiche interrituali nelle relazioni tra la Santa Sede e la Polonia dall’indipendenza all’inizio della Sanacja”.

2009: Diplom v oboru knihovnictví, Scuola Vaticana di Biblioteconomia (SCV).

2008: Osvědčení v oboru geopolitika, SIOI/Società Italiana Organizzazione Internazionale, Řím (I). Osvědčení v oboru mezinárodní vztahy, SIOI/Società Italiana Organizzazione Internazionale, Neapol (I). Osvědčení v oboru europrojektace SIOI/Società Italiana Organizzazione Internazionale, Neapol (I).

2007: Magisterský titul v oboru parlamentní studia, LUISS Libera Università Studi Sociali “Guido Carli”, Řím (I).

2006: Diplom v oboru archivnictví, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica Archivistica

2005: Magisterský titul v oboru teologie se zaměřením na dějiny náboženství, Università “L’Orientale”, Neapol (I).

2003: Titul Laurea vecchio ordinamento v oboru mezinárodní a diplomatická studia, Università degli Studi di Trieste, Terst.

Granty a stipendia

2017: postdoktorský spolupracovník Marc Bloch Centre for the Social Sciences, Berlín

2017: postdoktorský spolupracovník CEFRESu, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Praha

2015: Stipendista v Muzeum Historii Polski, Varšava, Polsko.

2013: Vědecký pracovník na pozici senior research associate v Modern European History Research Centre (MEHRC), Oxford, Velká Británie.

2012: Stipendista v Instytut Historyczny, Varšavská univerzita, Polsko.

2008: Stipendista v Istituto Italiano Studi Storici “Benedetto Croce”, Neapol.

Publikace

Monografie
  • La Galizia orientale. Dalla dominazione asburgica all’annessione polacca (1771- 1923). Aspetti politici e religiosi delle problematiche interrituali, Ed. Cà Foscari, Benátky, 2017 [připraveno k publikaci]
  • Il ruolo del cardinale Slipyj nella chiesa del silenzio ucraina, Ed. La Sapienza, Roma, 2009. ISBN 978-88-8700-7
Nejnovější články
  • L’occupazione asburgica della Galizia e la questione etno-religiosa (1772-1918) , “Slavia”, ed. Slavia, Roma, n.3/2017, pp.79-91.
  • Tra Mosca e la Mitteleuropa: il nazionalismo ucraino nella sua dimensione storica, “Geopolitica”, n. II luglio-dicembre, Roma, 2016, pp.50-56